Splošno

Določa splošne nastavitve za LibreOffice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Splošno.


Slika pogovornega okna Nastavitve/Možnosti – Splošno

Pomoč

Določa vedenje nameščene pomoči.

Razširjeni namigi

Prikaže kratko besedilo pomoči, ko se s kazalko ustavite na ikoni, menijskem ukazu ali kontrolniku pogovornega okna.

Stanje dokumenta

Tiskanje povzroči stanje »dokument spremenjen«

Določa, ali naj tiskanje dokumenta velja kot sprememba. Če je ta možnost označena, ob naslednjem zaprtju dokumenta prejmete vprašanje, ali naj se spremembe shranijo. Datum tiskanja se potem vnese v lastnosti dokumenta kot sprememba.

Leto (dvomestno)

Določa obseg datumov, znotraj katerega sistem prepozna dvomestno leto.

V programu LibreOffice so leta podana štirimestno, tako da znaša razlika med 1/1/99 in 1/1/01 dve leti. Nastavitev Leto (dvomestno) uporabniku omogoča, da označi leta, pri katerih so dvomestni datumi dodani letu 2000. Torej, če navedete datum 1/1/30 ali kakšnega kasnejšega, je vnos »1/1/20« prepoznan kot 1/1/2020 namesto kot 1/1/1920.

Pomagajte izboljšati LibreOffice

Zbiraj podatke o uporabi in jih pošlji The Document Foundation

Pošljite podatke o rabi, da pomagate The Document Foundation izboljšati uporabnost tega programa. Razvojno ekipo programa zanimajo podatki o vzorcih rabe LibreOffice. S temi podatki pomagate izboljšati uporabnost programov, identificirati najpogostejše zaporedje ukazov pri izvajanju pogostih opravil ter s tem oblikovati uporabniški vmesnik, ki je enostavnejši za uporabo in zagotavlja večjo produktivnost. Podatki o rabi se pošiljajo anonimno in ne vsebujejo podatkov o vsebini dokumentov, le o uporabljenih ukazih.

Podprite nas!