Izbiranje nove barve

LibreOffice omogoča, da določite lastne barve s pomočjo dvodimenzionalnega grafičnega in številskega grafikona prelivov v pogovornem oknu Izberi barvo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Področje – Področje, pritisnite gumb Barva in nato še gumb Izberi.

Ikona

Pritisnite gumb pogovornega okna za barvo v zavihku Osvetlitev pogovornega okna 3D-učinki.


Okno izbora barve

Okno Izberi barvo

Pogovorno okno Izberi barvo sestavljajo štirje glavni razdelki.

Kliknite v veliko barvno območje na levi, da izberete novo barvo. Z uporabo te izborne površine lahko spremenite dve komponenti barve, kot je predstavljena v barvnih modelih RGB ali HSB. Upoštevajte, da sta to tudi komponenti, ki nista izbrani z izbirnimi gumbi na desni strani pogovornega okna.

V desnem delu spodnje vrstice vidite izvorno barvo iz nadrejenega zavihka Barve.

V levem delu spodnje vrstice je viden trenutni rezultat vašega dela v tem pogovornem oknu.

note

LibreOffice uporablja za barvno tiskanje samo način RGB. Kontrolniki CMYK so na voljo samo za enostavnejši vnos vrednosti barv v zapisu CMYK.


RGB

Rdeča

Določa rdečo komponento, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti zelene in modre v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255.

Zelena

Določa zeleno komponento, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti rdeče in modre v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255.

Modra

Določa modro komponento, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti rdeče in zelene v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so od 0 do 255.

Šestn. št.

Prikaže in določi barvno vrednost v barvnem modelu RGB, izraženo kot šestnajstiško vrednost.

HSB

Odtenek

Določa komponento odtenka, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti nasičenosti in svetlosti v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so v stopinjah, od 0 do 359.

Nasičenost

Določa komponento nasičenosti, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti odtenka in svetlosti v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so v odstotkih, od 0 do 100.

Svetlost

Določa komponento svetlosti, ki jo je moč spreminjati z navpičnim barvnim drsnikom, ter komponenti odtenka in nasičenosti v dvodimenzionalnem polju izbirnika barv. Dovoljene vrednosti so v odstotkih, od 0 do 100.

CMYK

Cijan

Nastavi vrednost barve Cijan v barvnem modelu CMYK.

Magenta

Nastavi vrednost barve Magenta v barvnem modelu CMYK.

Rumena

Nastavi vrednost barve Rumena v barvnem modelu CMYK.

Črna

Nastavi vrednost barve Črna v barvnem modelu CMYK.

Podprite nas!