Pripomočki za pisanje

Določa lastnosti preverjanja črkovanja, slovarja sopomenk in deljenja besed.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Jeziki in področne nastavitve – Pripomočki za pisanje.


warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Jezikovni moduli na voljo

Vsebuje nameščene jezikovne module.

Jezikovni modul lahko vsebuje enega, dva ali tri podmodule: preverjanje črkovanja, deljenje besed in slovar sopomenk. Vsak podmodul je lahko na voljo v enem ali več jezikih. Če kliknete pred ime modula, aktivirate vse razpoložljive podmodule hkrati. Če odstranite nastavljeno oznako, deaktivirate vse razpoložljive podmodule hkrati. Če želite aktivirati ali deaktivirati posamezne podmodule, kliknite gumb Uredi, da odprete pogovorno okno Uredi modul.

note

Prilagajanje dovoljuje dve različni mapi: v eni ima uporabnik pravice za pisanje, v drugi pa ne. Uporabnik lahko ureja in briše uporabniške slovarje le na mestu, kjer ima pravice pisanja. Druge slovarje lahko le bere.


Uredi

Če želite urediti jezikovni modul, ga izberite in kliknite Uredi. Pojavi se pogovorno okno Uredi module.

Uporabniško določeni slovarji

Navede razpoložljive uporabniške slovarje. Označite uporabniške slovarje, ki naj služijo za preverjanje črkovanja in deljenje besed.

Nov

Odpre pogovorno okno Nov slovar, v katerem lahko poimenujete nov uporabniško določen slovar ali slovar izjem in določite jezik.

Nov slovar

V odseku Slovar lahko poimenujete nov uporabniško določen slovar ali slovar izjem in določite jezik.

Ime

Določa ime novega osebnega slovarja. Pripona datoteke »*.DIC« je dodana samodejno.

Jezik

Z izbiro določenega jezika lahko omejite uporabo osebnega slovarja. Z izbiro ukaza Vsi se osebni slovar uporablja neodvisno od trenutnega jezika.

Izjeme (-)

Določa besede, ki se jim želite v dokumentih izogniti. Tako lahko ustvarite lastne slovarje besed, ki jih ne želite uporabljati. Če ta slovar izjem vklopite, se bo med preverjanjem črkovanja prikazala ustrezna opomba o besedah, ki jih ne želite uporabiti.

Uredi

Odpre pogovorno okno Uredi osebni slovar, v katerem lahko svojemu osebnemu slovarju dodajate ali urejate obstoječe vnose.

V pogovornem oknu Uredi osebni slovar imate možnost vnesti nove izraze ali urediti obstoječe vnose. Če urejate slovar izjem, ima pogovorno okno dodan pripomoček za določanje izjeme za besedo. Med preverjanjem črkovanja je ta izjema potem navedena kot predlog.

Ko je slovar urejen, je preverjeno stanje datoteke. Če je datoteka zaščitena proti pisanju, je ni mogoče spremeniti. Gumba Nov in Izbriši v tem primeru nista aktivirana.

Knjiga

Določa knjigo, ki jo je potrebno urediti.

Seznam Seznam prezrtih besed (vsi) vsebuje vse besede, za katere ste med preverjanjem črkovanja izbrali Prezri. Ta seznam velja le za trenutno preverjanje črkovanja.

note

Vnos v seznam Prezri vse ne more biti izbran in ne more biti izbrisan. Samo besede, ki predstavljajo dejansko vsebino, je mogoče izbrisati. To se zgodi samodejno vsakič, ko se LibreOffice zapre.


Jezik

Trenutnemu osebnemu slovarju dodeli nov jezik.

Beseda

Vnesete lahko novo besedo, ki bo dodana v slovar. Na spodnjem seznamu je prikazana vsebina trenutnega slovarja po meri. Če izberete besedo s seznama, bo ta prikazana v besedilnem polju. Če vnesete besedo in ji na koncu dodate znak =, npr. »Samodokončaj=«, beseda ne bo samodejno deljena, prav tako deljenje zanjo ne bo predlagano. Če vnesete »Samo=dokončaj«, bo beseda deljena oziroma deljenje bo predlagano na mestu, kamor ste vstavili znak =.

Za določitev spremembe znakov pred prelomom za deljenje lahko uporabite blok [] namesto znaka =. Možne spremembe znakov so: (1) Dodatni znaki, npr. tug[g]gumi bo pravilno delilo švedsko besedo »tuggummi«: »tugg- gummi«. (2) Odstranjeni znaki, označeni s števko, npr. paral·[1]lel bo pravilno delilo katalonsko besedo »paral·lel«: »paral- lel« in pri tem odstranilo en znak pred mestom deljenja. (3) Odstranjeni in dodatni znaki, npr. cafee[2é]tje bo pravilno delilo nizozemsko besedo »cafeetje«: »café- tje« in pri tem odstranilo znaka pred mestom deljenja in dodalo dodaten znak.

Zamenjaj z ali Slovnično kot

To vnosno polje je na voljo le, če urejate slovar izjem ali slovar po meri določenega jezika. V slovarjih izjem to polje predlaga zamenjavo za besedo v polju »Beseda«. V slovarjih po meri za določen jezik to polje vsebuje korensko besedo, ki bo služila kot model oz. kateri bodo samodejno dodana obrazila za nove besede ali bo uporabljena v sestavljenkah. Primer iz nemščine: če bo nova beseda »Litschi« (liči) in slovnično enakovredno jedro »Gummi« (žvečilni gumi), bodo prepoznane tudi besede »Litschis« (ličiji), »Litschibaum« (drevo liči), »Litschifrucht« (sadež liči) itn.

Nov

Doda besedo iz polja z besedilom Beseda v vaš trenutni osebni slovar. Beseda v polju Predlog je dodana tudi takrat, ko delate s slovarjem izjem.

Možnosti

Določa možnosti za preverjanje črkovanja in deljenje besed.

Uredi

Če želite spremeniti vrednost, izberite vnos in kliknite Uredi. Videli boste pogovorno okno za vnos nove vrednosti.

Preveri besede z velikimi črkami

Določa, da so med preverjanjem črkovanja preverjene velike začetnice.

Preveri besede s številkami.

Določa, da je treba besede, ki vsebujejo številke in črke, preveriti.

Preveri posebna področja

Določa, da se črkovanje preverja tudi v posebnih območjih, kot je besedilo risbe.

Preverjaj črkovanje med tipkanjem

Samodejno preverja črkovanje, medtem ko tipkate, in podčrta napake.

Tipkarske napake so v dokumentu podčrtane z rdečo vijugasto črto. Če postavite kazalko nad besedo, ki je tako označena, lahko odprete kontekstni meni, v katerem izberete ponujene popravke. Izberite popravek za zamenjavo besede. Če naredite znova isto napako pri urejanju dokumenta, bo ta znova označena kot napaka.

Tabela zamenjav s samopopravki umesti besedni par, ko odprete kontekstni meni Samopopravki in izberete Samopopravki. Izbirajte iz podmenija. Beseda je zamenjana, hkrati pa se besedni par namesti v tabelo zamenjav.

Najmanjše število znakov pri deljenju besed

Določa najmanjše število znakov, potrebnih za izvedbo samodejnega deljenja besed.

Znaki pred prelomom vrstice

Določa najmanjše število znakov deljene besede, ki morajo ostati na koncu vrstice.

Znaki po prelomu vrstice

Določa najmanjše število znakov deljene besede, potrebnih v naslednji vrstici.

Deli besede brez poizvedbe

Določa, da ne boste nikoli naprošeni za ročno deljenje besed. Če polje ni označeno, ko beseda ni prepoznana, se bo prikazalo pogovorno okno za vnos vezajev.

Deli besede v posebnih področjih

Določa, da se besede delijo tudi v sprotnih opombah, glavah in nogah.

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Podprite nas!