Poti

Ta odsek vsebuje privzete poti do pomembnih map v LibreOffice. Te poti lahko uporabnik ureja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Poti.

Izberite Orodja – Samobesedilo – Pot (velja samo za samobesedilo).


Poti, uporabljene v LibreOffice

Za spremembo vnosa v tem seznamu kliknite vnos in nato Uredi. Lahko tudi dvokliknete vnos.

Privzeto

Gumb Privzeto ponastavi obstoječe poti za vse izbrane vnose.

Uredi

Kliknite za prikaz pogovornega okna Izberi pot ali Uredi poti.

Niz vnosov lahko spremenite tako, da kliknete vrstico v stolpcu Vrsta. Širino stolpca lahko spremenite s premikanjem ločila med stolpci s pomočjo miške.

Mapa {uporabniški profil} in njene podmape vsebujejo uporabniške podatke. Mesto mape {uporabniški profil} je določeno ob namestitvi pisarniškega paketa LibreOffice. Glejte podpoglavje Default location (v angl., za Privzeto mesto) na angleški wiki-strani o uporabniških profilih LibreOffice, kjer najdete več podatkov o običajnih mestih uporabniškega profila na različnih operacijskih sistemih.

Naslednji seznam prikazuje privzete vnaprej določene poti za hrambo uporabniških podatkov in razloži, katera vrsta uporabniških podatkov se hrani na vsaki poti. Uporabite pogovorno okno Uredi za spreminjanje, dodajanje ali brisanje poti za različne vrste podatkov.

Vrsta

Privzeta pot

Opis

Samopopravki

Ta mapa hrani vaše lastne nize samopopravkov.

Samobesedilo

Ta mapa hrani vaša lastna samobesedila.

Varnostne kopije

Tukaj so shranjene samodejne varnostne kopije dokumentov.

Slovarji

V tej mapi se hranijo datoteke z besediščem vaših slovarjev po meri.

Galerija

V tej mapi so shranjene nove teme galerije.

Slike

Ta mapa se prikaže, ko prvič pokličete pogovorno okno za odpiranje ali shranjevanje grafičnega predmeta.

Predloge

V tej mapi lahko shranjujete lastne predloge.

Začasne datoteke

Sem LibreOffice odloži svoje začasne datoteke.

Moji dokumenti

Privzeta mapa dokumentov vašega sistema

To mapo lahko vidite, ko prvič pokličete pogovorno okno Odpri ali Shrani.

Stopnja zaupnosti

LibreOffice prebere politiko TSCP BAF iz te datoteke.


Interne poti prikazuje poti, kjer je nameščena vnaprej določena vsebina za LibreOffice. Teh poti v tem pogovornem oknu ni mogoče urejati.

Poti se sklicujejo na podmape v {namestitev}share. Te podmape so samo za branje in vsebujejo podatke, ki so prikazani vsem uporabnikom. Mesto mape {namestitev} je določeno ob namestitvi pisarniškega paketa LibreOffice.

Podprite nas!