Splošno

V odseku Splošno lahko izberete privzete nastavitve za shranjevanje dokumentov in privzete vrste datotek.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nalaganje/shranjevanje – Splošno.


Slika pogovornega okna Nastavitve/Možnosti – Shranjevanje

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Naloži

Z dokumentom naloži tudi uporabniško določene nastavitve

Z dokumentom naloži uporabniško določene nastavitve, shranjene v dokumentu.

Če ukaz Z dokumentom naloži tudi uporabniško določene nastavitve ni izbran, naslednje uporabniško določene nastavitve še vedno veljajo:

Naslednje nastavitve so vedno naložene z dokumentom, ne glede na to, ali je ta možnost označena ali ne:

Z dokumentom naloži tudi nastavitve tiskalnika

Če je omogočeno, bodo z dokumentom naložene nastavitve tiskalnika. To lahko povzroči tiskanje dokumenta na oddaljenem tiskalniku, če tiskalnika ročno ne zamenjate v pogovornem oknu Natisni. Če ni omogočeno, bo za tisk tega dokumenta uporabljen vaš privzeti tiskalnik. Trenutne nastavitve tiskalnika bodo shranjene z dokumentom, ne glede na to, ali je to polje potrjeno ali ne.

Z dokumentom naloži položaj pogleda, čeprav ga je shranil drug uporabnik

Z dokumentom naloži nastavitve položaja pogleda, shranjene v dokumentu, čeprav ga je shranil drug uporabnik.

Če možnost Z dokumentom naloži položaj pogleda, čeprav ga je shranil drug uporabnik ni izbrana, se bo položaj pogleda naložil z dokumentom le, če se metapodatki avtorja v dokumentu ujemajo z imenom in priimkom v – LibreOffice – Uporabniški podatki. Upoštevajte, da bo avtor shranjen z dokumentom le, če je potrjena možnost Uporabi uporabniške podatke pod Datoteka – Lastnosti – Splošno.

Shrani

Samodejno shranjevanje dokumentov

Uredi lastnosti dokumenta pred shranjevanjem

Določa, da se pogovorno okno Lastnosti pojavi vsakič, ko izberete ukaz Shrani kot.

Vedno ustvari varnostno kopijo

Prejšnjo različico dokumenta shrani kot varnostno kopijo vedno, ko shranite dokument. Vsakič ko LibreOffice ustvari varnostno kopijo, ta zamenja prejšnjo varnostno kopijo. Varnostna kopija dobi pripono .BAK.

Če želite spremeniti mesto varnostne kopije, izberite – LibreOffice – Poti, potem pa vnesite novo pot za varnostno kopijo.

Shrani podatke za samoobnovitev vsakih

Določa, da LibreOffice shrani podatke, potrebne za obnovitev vseh odprtih dokumentov, če bi se sistem sesul. Določite lahko časovni interval shranjevanja.

minut

V minutah določi časovni interval za možnost samodejne obnovitve.

Samodejno shrani tudi dokument

Določa, da LibreOffice ob shranjevanju podatkov za samoobnovo shrani vse odprte dokumente. Uporablja isti časovni interval kot samoobnova.

Shrani URL-je glede na datotečni sistem

Ta možnost omogoča, da izberete privzeto vrednost za relativno naslavljanje URL-jev v datotečnem sistemu ali na spletu. Relativno naslavljanje je možno samo, če se izvorni dokument in dokument, na katerega se sklicujete, nahajata na istem pogonu.

Relativni naslov se vedno zažene iz mape, v kateri se nahaja trenutni dokument. V nasprotju s tem pa se absolutno naslavljanje vedno zažene iz korenske mape. Naslednja tabela prikazuje razliko v skladnji med relativnim in absolutnim sklicevanjem:

Primeri

Datotečni sistem

Internet

relativno

../slike/slikica.jpg

../slike/slikica.jpg

absolutno

file:///C:/delo/slike/slikica.jpg

https://mojespletnomesto.si/delo/slike/slikica.jpg


warning

Namig pomoči vedno prikaže absolutno pot. Če pa je dokument shranjen v zapisu HTML, bo LibreOffice vnesel relativno pot, če je izbrano ustrezno potrditveno polje.


Izberite to polje za relativno shranjevanje URL-jev v datotečnem sistemu.

Shrani URL-je glede na internet

Izberite to polje za relativno shranjevanje URL-jev za internet.

Privzeta vrsta datotek in nastavitve ODF

Različica zapisa ODF

LibreOffice 7.0 podpira zapis OpenDocument (ODF) različice 1.3. Prejšnje različice LibreOffice so podpirale zapis ODF 1.2. V predhodne vrste datotek ni mogoče shraniti vseh novih funkcij novejših pisarniških paketov.

OpenOffice.org 3 in StarOffice 9 sta uvedla nove značilnosti dokumentov, ki jih je potrebno shranjevati v zapisu OpenDocument (ODF) različice 1.2. Prejšnji različici OpenOffice.org 2 in StarOffice 8 sta podpirali zapis ODF 1.0/1.1. V te predhodne vrste datotek ni bilo mogoče shraniti vseh novih funkcij novejših pisarniških paketov.

Trenutne različice LibreOffice lahko odpirajo dokumente v zapisih ODF 1.0/1.1, 1.2 in 1.3.

Ko shranite dokument, lahko izberete, ali boste shranili dokument v zapisu ODF 1.3, ODF 1.3 – razširjeni, ODF 1.2, ODF 1.2 – razširjenem, ODF 1.2 – razširjenem (v združljivostnem načinu) ali v prejšnjem zapisu ODF 1.0/1.1.

note

Zapis ODF 1.2 (razširjeni) in novejši omogočajo, da komentarje vsebujejo tudi datoteke modulov Draw in Impress. Te komentarje lahko vnesete z Vstavi – Komentar v najnovejši različici pisarniškega paketa. Če datoteke, shranjene z najnovejšo različico pisarniškega paketa, naložite s starejšimi različicami pisarniškega paketa, se komentarji izgubijo.


Nekatera podjetja ali organizacije morda zahtevajo dokumente ODF v standardu ODF 1.0/1.1 ali 1.2. Vrsto zapisa izberete v seznamskem polju. S starejšim zapisom ni mogoče shraniti vseh novih lastnosti dokumenta, tako da, kjer je to mogoče, priporočamo novi zapis ODF 1.3 (razširjeni).

Razširjeni način ODF 1.2 (združljivostni način) podpira zapis ODF 1.2 in funkcije, ki jih v novejših zapisih ni več, ter je »združljiv s hrošči« v starejših različicah OpenOffice.org. Lahko vam pride prav, ko želite izmenjati dokumente ODF z uporabniki, ki uporabljajo zastarele programe z zapisi pred ODF 1.2 ali zgolj ODF 1.2.

Opozori, ko shranjevanje ne poteka v zapisu ODF ali privzeti vrsti datotek

Izberete lahko, da se pri shranjevanju dokumenta v obliki zapisa, ki ni OpenDocument, ali v obliki zapisa, ki je niste izbrali kot privzete v Nalaganje/shranjevanje – Splošno v pogovornem oknu Možnosti, prikaže opozorilo.

Izberete lahko, katera oblika zapisa datoteke bo uporabljena kot privzeta možnost ob shranjevanju dokumentov različnih vrst. Če si npr. vedno izmenjujete svoje dokumente z drugimi osebami, ki uporabljajo Microsoft Office, lahko tukaj določite, da LibreOffice kot privzete uporablja samo vrste datotek Microsoft Office.

Vrsta dokumenta

Določa vrsto dokumenta, za katerega hočete določiti privzeto obliko zapisa datoteke.

Vedno shrani kot

Določa, kako bodo dokumenti vrste, izbrane na levi, vedno shranjeni kot izbrana vrsta datoteke. Za trenutni dokument lahko drugo vrsto datoteke izberete v pogovornem oknu Shrani kot.

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Podprite nas!