Uporabniški podatki

Ta zavihek uporabite za vnos ali urejanje uporabniških podatkov. Nekatere podatke je morda ob sami namestitvi LibreOffice že vnesel uporabnik ali skrbnik sistema.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Uporabniški podatki.


Uporabniški podatki so uporabljeni v predlogah in čarovnikih v LibreOffice. S pomočjo vstavljenih podatkovnih polj »Ime« in »Priimek« ste npr. samodejno vodeni kot avtor novega dokumenta. To lahko vidite pod Datoteka – Lastnosti.

Nekateri uporabniški podatki so samodejno vključeni v notranji slovar, tako da jih črkovalnik prepozna. Če naredite tipkarsko napako, program lahko uporabi te podatke in predlaga zamenjavo. Upoštevajte, da spremembe podatkov začnejo veljati šele, ko ponovno zaženete LibreOffice.

Uporabniški podatki se uporabijo tudi pri komentiranju in sledenju opravljenih sprememb, da lahko identificiramo komentarje oz. urejanje avtorjev; uporabijo se tudi za označitev zadnjega mesta urejanja dokumenta, tako da se ob naslednjem odpiranju dokumenta slednji odpre na mestu, kjer ga je uporabnik nazadnje urejal.

Položaj kazalke

Skoraj vsi dokumenti se odprejo s kazalko na začetku dokumenta.

Obstaja izjema, ko avtor dokument z besedilom v modulu Writer shrani in ponovno odpre: kazalka bo na istem mestu, kjer je bila, ko je bil dokument shranjen. To deluje le, če je avtor vnesel svoje ime v – LibreOffice – Uporabniški podatki.

Naslov

Uporabite polje Naslov za vnos in urejanje osebnih uporabniških podatkov.

Podjetje

V to polje vnesite ime svojega podjetja.

Ime

Vnesite svoje ime.

Priimek

Vnesite svoj priimek.

Začetnice

Vnesite svoje začetnice.

Ulica

V to polje vnesite ime ulice.

Poštna številka

V to polje vnesite poštno številko.

Mesto

Vnesite kraj bivanja.

Država

V to polje vnesite državo.

Pokrajina / zvezna država

Vnesite pokrajino oz. zvezno državo.

Naziv

V to polje vnesite svoj naziv.

Položaj

V to polje vnesite svoj položaj v podjetju.

Tel. (doma)

V to polje vnesite svojo domačo telefonsko številko.

Tel. (služba)

V to polje vnesite številko svojega službenega telefona.

Faks

V to polje vnesite številko svojega faksa.

E-pošta

Vnesite svoj e-poštni naslov. Primer: moje.ime@moj.ponudnik.si

Kriptografija

Določite prednostni javni ključ za šifriranje in digitalno podpisovanje OpenPGP, ki bo samodejno izbran v pogovornem oknu izbora ključa, da ga ne bo treba ob vsakem podpisovanju ali šifriranju dokumenta posebej izbrati.

Podpisni ključ OpenPGP

S spustnega seznama izberite svoj ključ OpenPGP za podpisovanje dokumentov ODF.

Šifrirni ključ OpenPGP

S spustnega seznama izberite svoj ključ OpenPGP za šifriranje dokumentov ODF.

Pri šifriranju dokumentov vedno šifriraj nase

Potrdite to polje, da bo datoteka tudi šifrirana z vašim javnim ključem in da boste lahko dokument odprli s svojim zasebnim ključem.

warning

Ohranite to možnost izbrano, če želite še kdaj dešifrirati dokumente, ki ste jih za druge šifrirali.


Podprite nas!