LibreOffice in internet

Tu najdete informacije na temo spleta. Spletni slovarček razloži najpogostejše pojme.

Spletne strani

Če želite ustvariti novo spletno stran, odprite nov Dokument HTML, tako da izberete Datoteka – Nov.

Podprite nas!