Vrstica Uredi točke

Vrstica Uredi točke se pojavi, ko izberete mnogokotnik in kliknete Uredi točke.

Funkcije, ki so na voljo, omogočajo urejanje točk krivulje ali predmeta, pretvorjenega v krivuljo. Na voljo so naslednje ikone:

Uredi točke

Ikona Uredi točke omogoča vključitev ali izključitev urejevalnega načina za predmete Bézier. V urejevalnem načinu lahko izberete posamezne točke risalnega predmeta.

Ikona Uredi točke

Uredi točke

Premakni točke

Aktivira način, v katerem lahko premikate točke. Kazalec miške ob mirovanju na točki pokaže majhen prazen kvadrat. To točko povlecite na drugo mesto. Krivulja na obeh koncih točke sledi gibanju; odsek krivulje med naslednjima točkama spreminja obliko.

Postavite krivuljo med dve točki ali znotraj zaprte krivulje in z miško povlecite za pomik celotne krivulje brez popačenja oblike.

Ikona Premakni točke

Premakni točke

Vstavi točke

Aktivira vstavni način. Ta način omogoča vstavljanje točk. Prav tako lahko premikate točke, enako kot v pomikalnem načinu. Če pa kliknete na krivuljo med dvema točkama in malce premaknete miško med pritiskanjem gumba miške, vstavite novo točko. Točka je gladka točka in črte do kontrolnih točk so vzporedne in ostanejo takšne tudi s premikanjem.

Če želite ustvariti vogalno točko, morate najprej vstaviti gladko ali simetrično točko, ki jo nato pretvorite v vogalno točko z uporabo ukaza Vogalna točka.

Ikona Vstavi točke

Vstavi točke

Izbriši točke

Uporabite ikono Izbriši točke za brisanje ene ali več izbranih točk. Če želite izbrati več točk, kliknite ustrezne točke, medtem ko držite pritisnjeno dvigalko.

Najprej izberite točke za brisanje, nato kliknite to ikono ali brisalko.

Ikona Izbriši točke

Izbriši točke

Razdeli krivuljo

Ikona Razdeli krivuljo razdeli krivuljo na več delov. Izberite točko ali točke, kjer želite razdeliti krivuljo, nato kliknite ikono.

Ikona Razdeli krivuljo

Razdeli krivuljo

Pretvori v krivuljo

Pretvori krivuljo v ravno črto ali pretvori ravno črto v krivuljo. Če izberete posamezno točko, bo pretvorjena krivulja pred točko. Če sta izbrani dve točki, bo pretvorjena krivulja med obema točkama. Če izberete več kot dve točki, bo ob vsakem kliku na to ikono pretvorjen drug del krivulje. Po potrebi se krožne točke pretvorijo v vogalne točke in vogalne točke v krožne.

Če je določen del krivulje raven, imata obe končni točki črte največ eno kontrolno točko. Ne moreta se spremeniti v krožni točki, razen če ravne črte ne pretvorite nazaj v krivuljo.

Ikona Pretvori v krivuljo

Pretvori v krivuljo

Vogalna točka

Pretvori izbrano točko ali točke v vogalne točke. Vogalne točke imajo dve pomični kontrolni točki, ki sta druga od druge neodvisni. Krivulja zatorej ne gre naravnost skozi vogalno točko, temveč tvori kot.

Ikona Vogalna točka

Vogalna točka

Gladek prehod

Pretvori vogalno točko ali simetrično točko v gladko točko. Obe kontrolni točki vogalne točke sta poravnani vzporedno in jih lahko premikate le hkrati. Kontrolne točke se lahko razlikujejo v dolžini, s čimer lahko spreminjate stopnjo ukrivljenosti.

Ikona Gladek prehod

Gladek prehod

Simetrični prehod

Ta ikona pretvori vogalno točko ali gladko točko v simetrično točko. Obe kontrolni točki vogalne točke sta poravnani vzporedno in imata enako dolžino. Premikate jih lahko le hkrati in stopnja ukrivljenosti je enaka v obeh smereh.

Ikona Simetrični prehod

Simetrični prehod

Zapri Bézierovo krivuljo

Zaključi črto ali krivuljo. Črta je zaključena s povezavo zadnje točke s prvo točko, kar ponazarja povečan kvadrat.

Ikona Zapri Bézierovo krivuljo

Zapri Bézierovo krivuljo

Odstrani točke

Označi trenutno točko ali izbrane točke za izbris. To se zgodi v primeru, da se točka nahaja na premici. Če pretvorite krivuljo ali mnogokotnik z ikono Pretvori v krivuljo v ravno črto ali spremenite krivuljo z miško, tako da točka leži na ravni črti, bo odstranjena. Kot, pod katerim se bo zgodila redukcija točk,

Ikona Odstrani točke

Odstrani točke

Podprite nas!