Vrstica Krmarjenje po obrazcu

Vrstica Krmarjenje po obrazcu vsebuje ikone za urejanje tabele zbirke podatkov ali nadzor podatkovnega pogleda. Vrstica se pojavi na dnu dokumenta, ki vsebuje polja, povezana z zbirko podatkov.

Za pomikanje med zapisi kot tudi za vstavljanje in brisanje zapisov lahko uporabite vrstico Krmarjenje po obrazcu. Če so podatki shranjeni v obrazcu, so spremembe prenesejo v zbirko podatkov. Vrstica Krmarjenje po obrazcu vsebuje tudi funkcije za razvrščanje, filtriranje in iskanje po podatkovnih zapisih.

tip

Ikono vrstice za krmarjenje v vrstici Več kontrolnikov lahko uporabite za dodajanje vrstice krmarjenja obrazcu.


note

Vrstica za krmarjenje je vidna le za obrazce, povezane z zbirko podatkov. V Oblikovalnem pogledu obrazca vrstica za krmarjenje po obrazcu ni na voljo. Oglejte si tudi vrstico Podatki tabele.


Pogled podatkov lahko spreminjate s funkcijami razvrščanja in filtriranja. Izvorne tabele se ne spremenijo.

Trenutni vrstni red razvrščanja ali filtriranja se shrani s trenutnim dokumentom. Če je nastavljen filter, je ikona Uporabi filter v vrstici Krmarjenje aktivirana. Možnosti razvrščanja in filtriranja v dokumentu lahko nastavite tudi v pogovornem oknu Lastnosti obrazca. (Izberite Lastnosti obrazca – Podatki – lastnosti Razvrščanje in Filtriranje).

note

Če je osnova za obrazec SQL-izjava (glejte Lastnosti obrazca – zavihek PodatkiVir podatkov), potem sta filter in funkcije razvrščanja na voljo le, ko se SQL-izjava nanaša le na eno tabelo in ni zapisana v izvornem načinu SQL.


Najdi zapis

Išče po tabelah zbirk podatkov in obrazcih. V obrazcih ali tabelah zbirke podatkov lahko iščete po podatkovnih poljih, seznamskih poljih in potrditvenih poljih za določene vrednosti.

Ikona Najdi zapis

Najdi zapis

Absolutni zapis

Prikaže številko trenutnega zapisa. Vnesite številko za premik na ustrezni zapis.

Prvi zapis

Ikona Prvi zapis

Premik na prvi zapis.

Prejšnji zapis

Ikona Prejšnji zapis

Premik na prejšnji zapis.

Naslednji zapis

Ikona Naslednji zapis

Premik na naslednji zapis.

Zadnji zapis

Ikona Zadnji zapis

Premik na zadnji zapis.

Nov zapis

Ikona Nov zapis

Ustvari nov zapis.

Shrani zapis

Ikona

Shrani nov podatkovni vnos. Sprememba se zabeleži v zbirki podatkov.

Razveljavi: vnos podatkov

Ikona Razveljavi: vnos podatkov

Omogoča preklic podatkovnega vnosa.

Izbriši zapis

Ikona Izbriši zapis

Izbriše zapis. Poizvedbo je potrebno pred brisanjem potrditi.

Osveži

Osveži prikazane podatke. V okoljih z več uporabniki osveževanje podatkov zagotavlja, da podatki ostanejo tekoči.

Ikona Osveži

Osveži

Osveži kontrolnik

Ikona Osveži kontrolnik

Osveži trenuten kontrolnik.

Razvrsti

Določi pogoje razvrščanja za prikaz podatkov.

Ikona Vrstni red razvrščanja

Vrstni red razvrščanja

Razvrsti naraščajoče

Besedilna polja so razvrščena po abecedi, številska polja v naraščajočem vrstnem redu.

Ikona Razvrsti naraščajoče

Razvrsti naraščajoče

Razvrsti padajoče

Besedilna polja so razvrščena po abecedi, številska polja v številčno padajočem vrstnem redu.

Ikona Razvrsti padajoče

Razvrsti padajoče

Samodejni filter

Filtrira zapise glede na vsebino trenutno izbranega podatkovnega polja.

Ikona Samodejni filter

Samodejni filter

Uporabi filter

Preklaplja med filtriranim in nefiltriranim pogledom tabele.

Ikona Filter obrazca

Uporabi filter

Filtri na podlagi obrazcev

Naloži strežniku zbirke podatkov, da filtrira vidne podatke po določenih pogojih.

Ikona Filter obrazca

Filtri na podlagi obrazcev

Ponastavi filter/razvrščanje

Prekliče nastavitve filtra in prikaže vse zapise v trenutni tabeli.

Ikona

Ponastavi filter/razvrščanje

Vir podatkov kot tabela

Aktivira dodatni pogled tabele, ko ste v pogledu obrazca. Ko je funkcija Vir podatkov kot tabela aktivirana, vidite tabelo na območju nad obrazcem.

Ikona

Vir podatkov kot tabela

Podprite nas!