Vrstica stanja pri dokumentih LibreOffice Basic

Vrstica stanja prikazuje podatke o trenutnem dokumentu LibreOffice Basic.

Podatki o dokumentu

Prikaže informacije o aktivnem dokumentu LibreOffice Basic. Prikazana so imena dokumenta, knjižnice in modula, ločena s pikami.

Spreminjanje dokumenta

Če se spremembe dokumenta še niso shranjene, je v tem polju vrstice stanja prikazana »*«. To se nanaša tudi na nove, še ne shranjene dokumente.

Položaj v dokumentu

Prikaže trenutni položaj kazalke v dokumentu LibreOffice Basic. Navedena je številka vrstice, nato številka stolpca.

Vstavni način

Prikaže trenutni vstavni način. Preklopite lahko med VSTA (vstavi) in PREP (prepiši).

Podprite nas!