Zagon LibreOffice s parametri

Z zagonom programske opreme LibreOffice iz ukazne vrstice lahko dodelite različne parametre, s katerimi lahko vplivate na delovanje programa. Uporabo parametrov ukazne vrstice priporočamo samo izkušenim uporabnikom.

note

Za običajno delovanje uporaba parametrov ukazne vrstice ni potrebna. Nekateri parametri zahtevajo obširnejše znanje o tehničnem ozadju tehnologije programske opreme LibreOffice.


Zagon LibreOffice iz ukazne vrstice

LibreOffice zahteva dostop s pisanjem do dvoje mape uporabniškega profila.

Veljavni parametri ukazne vrstice

Raba brez posebnih argumentov

Če ne navedete nobenega argumenta, se odpre začetno središče.

{datoteka}

Poskusi odpreti datoteko (datoteke) v zanje ustreznih komponentah.

{datoteka} macro://./[Knjižnica.Modul.ImeMakra]

Odpre datoteko in uporabi navedene makre iz datoteke.


Kako do pomoči in informacij

Parameter

Pomen

--help / -h / -?

Navede možne parametre ukazne vrstice v konzoli.

--helpwriter

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za program Writer.

--helpcalc

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za program Calc.

--helpdraw

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za program Draw.

--helpimpress

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za program Impress.

--helpbase

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za program Base.

--helpbasic

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za programski jezik Basic.

--helpmath

Odpre vgrajeno ali spletno pomoč LibreOffice za program Math.

--version

Pokaže različico LibreOffice in zapre program.

--nstemporarydirectory

(samo peskovnik macOS) Vrne pot začasne mape za trenutnega uporabnika in zapre program. Preglasi vse druge argumente.


Splošni argumenti

Parameter

Pomen

--quickstart[=no]

Aktivira/deaktivira storitev hitrega zaganjalnika. Vzame le en parameter, no, ki deaktivira storitev Hitri zaganjalnik. Brez podanih parametrov se storitev aktivira.

--nolockcheck

Onemogoči preverjanje oddaljenih izvedb, ki uporabljajo namestitev.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Vsili vrsto vhodnega filtra, če je mogoče. Primer:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

Shrani pid soffice.bin pid v {datoteka}.

--display {display}

Nastavi okoljsko spremenljivko DISPLAY v okoljih UNIX na vrednost {zaslon}. Ta parameter podpira samo začetni skript za programsko opremo LibreOffice v UNIX-u podobnih okoljih.


Nadzor uporabniškega/programskega vmesnika

Parameter

Pomen

--nologo

Ob zagonu programa onemogoči začetni zaslon.

--minimized

Začne pomanjšano. Začetni zaslon ni prikazan.

--nodefault

Ob zagonu se prikaže zgolj uvodno pojavno okno.

--invisible

Začne v nevidnem načinu.

Ne boste videli začetnega logotipa niti začetnega okna programa. Kljub temu lahko nadzirate programski paket LibreOffice ter odpirate dokumente in pogovorna okna prek API-ja.

Ko boste s tem parametrom zagnali programsko opremo LibreOffice, jo lahko končate le z upraviteljem opravil (Windows) ali z ukazom kill (sistemi, podobni UNIX-u).

Ni mogoče uporabiti skupaj s parametrom --quickstart.

Več informacij lahko najdete v Vodniku za razvijalce LibreOffice.

--headless

Začne v »brezglavem načinu«, ki omogoča uporabo modula brez uporabniškega vmesnika.

Ta posebni način lahko uporabljate, kadar modul nadzirajo zunanji odjemalci prek API-ja.

--norestore

Onemogoči ponovni zagon in obnovo datotek, če se sistem sesuje.

--safe-mode

Zažene program v varnem načinu, t.j. zažene začasno z novim uporabniškim profilom in poskusi obnoviti poškodovano prilagoditev.

--accept={UNO}

Obvesti program LibreOffice, da bo uporabljen »Niz Sprejmi UNO« (»UNO Accept String«), potem ko ste ustvarili »Sprejemne niti UNO« (»UNO Acceptor Threads«).

UNO-URL je niz vrste uno:connection-type,params;protocol-name,params;ObjectName.

Več informacij lahko najdete v Vodniku za razvijalce LibreOffice.

--unaccept={UNO-URL}

Zapre akceptorja, ki ga je ustvaril --accept={UNO-URL}. Uporabite --unaccept=all, da zaprete vse akceptorje.

--language={lang}

Uporabi navedeni jezik, če za uporabniški vmesnik jezik še ni izbran. Pri tem je lang oznaka jezika po specifikaciji IETF.


Argumenti za razvijalce

Parameter

Pomen

--terminate_after_init

Zapusti program po dokončanju inicializacije (brez nalaganja dokumentov).

--eventtesting

Zapri po nalaganju dokumentov.


Argumenti ustvarjanja novega dokumenta

note

Argumenti ustvarijo prazen dokument navedene vrste. Le enega izmed njih je mogoče uporabiti v posamezni ukazni vrstici. Če so po argumentu navedena imena datotek, potem poskusi odpreti te datoteke z navedeno komponento.


Parameter

Pomen

--writer

Začne s praznim dokumentom programa Writer.

--calc

Začne s praznim dokumentom programa Calc.

--draw

Začne s praznim dokumentom programa Draw.

--impress

Začne s praznim dokumentom programa Impress.

--math

Začne s praznim dokumentom programa Math.

--global

Začne s praznim glavnim dokumentom programa Writer.

--web

Začne s praznim dokumentom HTML.


Argumenti odpiranja datotek

note

Argumenti določajo, kako naj se obravnavajo sledeča imena datotek. Novo dejanje se začne po argumentu in konča pri naslednjem argumentu. Privzeto dejanje je odpiranje dokumentov za urejanje ter ustvarjanje novih dokumentov iz predlog dokumentov.


Parameter

Pomen

-n

Obravnava sledeče datoteke kot predloge za ustvarjanje novih dokumentov.

-o

Odpre naslednje datoteke za urejanje, ne glede na to, ali so predloge.

--pt {Printername}

Natisne naslednje datoteke na tiskalniku {ImeTiskalnika} in se zapre. Začetni zaslon se ne pojavi.

Če ime datoteke vsebuje presledke, mora biti v narekovajih.

Če je uporabljen večkrat, učinkuje le zadnje {ImeTiskalnika} za vse dokumente vseh zagonov --pt.

Prav tako se argument --printer-name stikala --print-to-file prekriva z {ImeTiskalnika}.

-p

Natisne naslednje datoteke na privzetem tiskalniku, nato se te datoteke zaprejo. Začetni zaslon se ne pojavi.

Če ime datoteke vsebuje presledke, mora biti v narekovajih.

--view

Odpre naslednje datoteke v oglednem načinu (samo za branje).

--show

Neposredno odpre in zažene naslednje dokumente predstavitev. Datoteke se po prikazu zaprejo. Datoteke, ki niso dokumenti programa Immpress, se odprejo v privzetem načinu, ne glede na prejšnji način.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

Če je --convert-to uporabljen več kot enkrat, velja zadnja vrednost OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]]. Če je --outdir uporabljen več kot enkrat, velja le njegova zadnja vrednost. Če --outdir, manjka, se za rezultat uporabi trenutna delovna mapa. Primer:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

Glejte seznam filtrov za pretvorbo dokumentov.

Seznam možnosti filtra za datoteke Lotus, dBase in Diff.

Seznam možnosti filtra za datoteke CSV.

Seznam možnosti filtra za datoteke PDF.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Paketno natisni datoteke v datoteko. Če --outdir ni naveden, bo kot izhodna_mapa uporabljena trenutna delovna mapa.

Če je --printer-name ali --outdir uporabljen večkrat, velja le zadnja vrednost vsakega. Prav tako se {ImeTiskalnika} stikala --pt prekriva s --printer-name. Primer:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Uporabi filter »txt:Text« na naslednjih besedilnih dokumentih in izmeče njihovo besedilno vsebino v konzolo (implicira --headless). Ni mogoče uporabiti s --convert-to.

-env:VAR[=VALUE]

Določite spremenljivko samozagona. Primer določitve ne privzete poti uporabniškega profila:


Prezrta stikala

Parameter

Pomen

-psn

Prezrto (le v okolju macOS)

-Embedding

Prezrto (sorodno s COM+; le v okolju Windows)

--nofirststartwizard

Ne stori ničesar, dovoljeno le zaradi združljivosti s starejšimi različicami.

--protector {arg1} {arg2}

Uporabljeno le v preizkusih enot, potrebna sta dva argumenta.


Podprite nas!