Vstavljanje nedeljivih presledkov, vezajev in delilnih vezajev

Nedeljivi presledki

Če želite preprečiti, da sta besedi ločeni s koncem vrstice, pritisnite in dvigalko, ko naredite presledek med besedami.

note

V modulu Calc ne morete vstavljati neprelomnih presledkov.


Nedeljivi pomišljaj

Primer za uporabo nedeljivega pomišljaja je ime podjetja, kot je A-Ž. Seveda ne bi želeli, da se na koncu prve vrstice pojavi A-, Ž pa na začetku naslednje vrstice. Težavo rešite tako, da pritisnete kombinacijo tipk dvigalka++ minus. Z drugimi besedami: držite pritisnjeni dvigalko in ter pritisnite tipko minus.

Menjava vezajev s pomišljaji

Za vnos dolgih pomišljajev je v meniju Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov – Možnosti na voljo možnost Zamenjaj vezaje. Ta možnost pod določenimi pogoji zamenja enega ali dva vezaja z dolgim pomišljajem (oglejte si Možnosti samopopravkov).

Za dodatne zamenjave glejte tabelo zamenjav pod Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov – Zamenjaj. Tukaj lahko med drugim bližnjico samodejno zamenjate s pomišljajem, tudi v drugi pisavi.

Delilni vezaj

Če želite vključiti samodejno deljenje besed z vnosom delilnega vezaja v besedo, uporabite tipke +znak minus. Beseda bo ločena na tem mestu, ko se bo pojavila na koncu vrstice, četudi je samodejno deljenje besed za ta odstavek izključeno.

Podprite nas!