Dodeljevanje skriptov v LibreOffice

Prilagojene skripte (makre) lahko dodelite elementom menija, ikonam, kontrolnikom pogovornih oken in dogodkom v LibreOffice.

LibreOffice v okviru svojega delovanja podpira naslednje jezike za skriptno izvajanje:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

Poleg tega lahko razvijalci za zunanji nadzor paketa LibreOffice uporabijo višje nivojske jezike, kot je jezik za programiranje Java. Navodila za API-je so na voljo na spletnem naslovu api.libreoffice.org.

Dodelitev skripta novemu menijskemu vnosu

 1. Izberi Orodje – Prilagodi in kliknite zavihek Meniji.

 2. Kliknite Dodaj.

 3. V seznamskem polju Kategorija drsite navzdol in odprite vnos »Makri programa«.

 4. Videli boste vnose za »Makri programa« (skripti v mapi share vaše namestitve LibreOffice), »Moji makri« (skripti v uporabniški mapi) in trenutni dokument. Odprite katerega koli, da bi videli podprt jezik za skriptno izvajanje.

 5. Odprite kateri koli jezik za skriptno izvajanja, da vidite skripte, ki so na voljo. Izberite skript.

 6. V seznamskem polju Ukazi se pojavi seznam vseh skriptnih funkcij. Izberite funkcijo.

 7. Kliknite Dodaj, da ustvarite novo funkcijo menija. Nov menijski vnos se pojavi v seznamskem polju Vnosi.

Dodelitev skripta kombinaciji tipk

 1. Izberite Orodja – Prilagodi – Tipkovnica.

 2. V seznamskem polju Kategorija drsite navzdol in odprite vnos »Makri programa«.

 3. Videli boste vnose za »Makri programa« (skripti v mapi share vaše namestitve LibreOffice), »Moji makri« (skripti v uporabniški mapi) in trenutni dokument. Odprite katerega koli, da bi videli podprt jezik za skriptno izvajanje.

 4. Odprite kateri koli jezik za skriptno izvajanja, da vidite skripte, ki so na voljo. Izberite skript.

 5. Seznam vseh skriptnih funkcij se pojavi v seznamskem polju Ukazi. Izberite poljubno funkcijo.

 6. Kliknite izbirni gumb za LibreOffice ali Writer (ali za kateri koli drug modul, ki je trenutno odprt).

  Z izbirnim gumbom nastavite obseg nove kombinacije tipk, tako da se bo lahko uporabljala za vse dokumente LibreOffice ali samo za dokumente trenutnega modula.

 7. Izberite kombinacijo tipk iz seznamskega polja Tipke za bližnjico in kliknite Spremeni.

Dodeljevanje skripta dogodku

 1. Izberite Orodja – Prilagodi – Dogodki.

 2. Kliknite gumb Makro.

 3. V seznamskem polju Knjižnica drsite navzdol in odprite vnos »Makri programa«.

 4. Videli boste vnose za »Makri programa« (skripti v mapi share vaše namestitve LibreOffice), »Moji makri« (skripti v uporabniški mapi) in trenutni dokument. Odprite katerega koli, da bi videli podprt jezik za skriptno izvajanje.

 5. Odprite kateri koli jezik za skriptno izvajanja, da vidite skripte, ki so na voljo. Izberite skript.

 6. Seznam vseh skriptnih funkcij se pojavi v seznamskem polju Dodeljeno dejanje. Izberite poljubno funkcijo.

 7. Izberite možnost, ki shrani v LibreOffice ali trenutni dokument.

  Tako nastavite obseg dodelitve novega dogodka, tako da se bo lahko uporabljala za vse dokumente LibreOffice ali samo za dokumente trenutnega modula.

 8. Izberite dogodek s seznama in kliknite V redu.

Dodeljevanje skripta dogodku za vdelan predmet

 1. V vašem dokumentu izberite vdelan predmet, npr. grafikon.

 2. Izberite Oblika – Okvir in predmet – Lastnosti – Makro.

 3. V seznamskem polju Makri odprite vnos Skripti LibreOffice.

 4. Videli boste vnose za skupni (skripti v skupni mapi vaše namestitve LibreOffice), uporabniški (skripti v uporabniški mapi) in trenutni dokument. Odprite katerega koli, da bi videli podprt jezik za izvajanje skriptov.

 5. Odprite kateri koli jezik za skriptno izvajanja, da vidite skripte, ki so na voljo. Izberite skript.

 6. Seznam vseh skriptnih funkcij se pojavi v seznamskem polju Obstoječi makri. Izberite katerokoli funkcijo.

 7. Izberite dogodek s seznama in kliknite V redu.

Dodeljevanje skripta povezavi

 1. Postavite kazalko znotraj povezave.

 2. Izberite Vstavi – Hiperpovezava.

 3. Kliknite gumb Dogodki.

 4. Izberite in dodelite, tako kot je navedeno zgoraj.

Dodeljevanje skripta grafiki

 1. V svojem dokumentu izberite grafiko.

 2. Izberite Oblika – Slika – Lastnosti<, nato zavihek Makro.

 3. Izberite in dodelite, tako kot je navedeno zgoraj.

Dodeljevanje skripta kontrolniku obrazca

 1. Vstavite kontrolnik obrazca, npr. gumb: odprite orodno vrstico Kontrolniki obrazcev, kliknite ikono Potisni gumb ter odprite gumb v vašem dokumentu, tako da ga povlečete.

 2. Ko izberete kontrolnik obrazca, kliknite Kontrolnik v orodni vrstici Kontrolniki obrazcev.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Dogodki.

 4. Kliknite enega izmed ... gumbov, da oprete pogovorno okno, v katerem lahko izbranemu dogodku dodelite skript.

Dodeljevanje skripta kontrolniku v pogovornem oknu LibreOffice Basic

 1. Odprite urejevalnik pogovornega okna LibreOffice Basic, nato pa ustvarite pogovorno okno s kontrolnikom na njem.

 2. Z desnim gumbom miške kliknite kontrolnik in izberite Lastnosti.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Dogodki.

 4. Kliknite enega izmed ... gumbov, da oprete pogovorno okno, v katerem lahko izbranemu dogodku dodelite skript.

Podprite nas!