Beleženje sprememb

note

Funkcija pregleda je v LibreOffice na voljo za dokumente z besedilom in preglednice.


Vse spremembe niso zabeležene. Zabeležena ni npr. sprememba tabulatorja iz leve poravnave v desno. Se pa zabeležijo vse navadne spremembe, kot npr. dodajanje, brisanje, spreminjanje besedila in splošno oblikovanje.

  1. Če želite beležiti spremembe, odprite dokument, ki ga želite urediti, in izberite Uredi – Sledi spremembam, nato izberite Beleži.

  2. Sedaj začnite s spreminjanjem besedila. Opazili boste, da so vsi novi odlomki besedila, ki ste jih vnesli, barvno podčrtani, medtem ko je besedilo, ki ga izbrišete, še naprej vidno, a prečrtano, in prikazano v barvah.

  3. Če se s kazalcem miške pomaknete na označeno spremembo, boste videli podatke o vrsti, avtorju, datumu in času spremembe v Namigu pomoči. Če so omogočeni tudi Razširjeni namigi, boste videli tudi vse komentarje o tej spremembi, ki so na voljo.

Spremembe v dokumentu s preglednicami so poudarjene z obrobo okrog celic; če pokažete na celico, lahko vidite natančnejše podatke o spremembi v Namigu pomoči.

Komentar o vsaki zapisani spremembi lahko vnesete, tako da postavite kazalko na površino spremembe in nato izberete Uredi – Sledi spremembam – Komentiraj. Poleg Razširjenih namigov se komentar prikaže tudi v seznamu, ki ga najdete v pogovornem oknu Upravljaj spremembe.

Če želite prenehati z beleženjem sprememb, ponovno izberite Uredi – Sledi spremembam – Beleži. Potrditvena oznaka je odstranjena in sedaj lahko shranite dokument.

V dokumentu z besedilom lahko z dodatno barvno oznako poudarite vse vrstice, ki ste jih spremenili. Le-ta oznaka je lahko npr. v obliki rdeče črte na robu.

Če želite spremeniti nastavitve za sledenje spremembam, izberite – LibreOffice WriterSpremembe ali – LibreOffice CalcSpremembe.

Podprite nas!