Spajanje različic

note

Funkcija pregleda je v LibreOffice na voljo za dokumente z besedilom in preglednice.


Kadar dokument ureja več oseb, lahko spojite urejene kopije v izvirnik. Edina zahteva je, da se dokumenti razlikujejo izključno v zabeleženih spremembah – preostalo izvirno besedilo mora ostati enako.

  1. Odprite izvirni dokument, v katerega želite spojiti vse kopije.

  2. Izberite Uredi – Sledi spremembam – Spoji dokument. Pojavi se pogovorno okno izbora datotek.

  3. Iz pogovornega okna izberite kopijo dokumenta. Kopija se spoji v izvirnik, če ni bilo nobenih kasnejših sprememb izvirnega besedila.

    Če je bil izvirni dokument spremenjen, se pojavi pogovorno okno za napake, ki vas opozori, da spajanje ni bilo uspešno.

  4. Potem ko spojite dokumente, boste v izvirnem dokumentu videli zapisane spremembe iz kopije.

Podprite nas!