Sprejemanje ali zavračanje sprememb

Funkcija pregleda je v LibreOffice na voljo za dokumente z besedilom in preglednice.

Ko urejate dokument, v katerega so drugi vnesli spremembe, lahko sprejmete ali zavrnete posamezne ali kar vse spremembe.

  1. Če ste razposlali več kopij dokumenta, jih najprej združite v en dokument (glejte Spajanje različic).

  2. Odprite dokument in izberite Uredi – Sledi spremembam – Upravljaj. Pojavi se pogovorno okno Upravljaj spremembe.

  3. Izberite spremembo na zavihku Seznam. Sprememba je izbrana in prikazana v dokumentu in zdaj lahko svojo odločitev vnesete z enim od gumbov.

Če je en avtor popravil spremembo drugega avtorja, boste te spremembe videli hierarhično urejene, zraven spremembe pa bo znak plus, ki bo urejen seznam odprl.

Če je seznam sprememb predolg, lahko v pogovornem oknu preklopite na zavihek Filter in določite, da želite videti le spremembe določenih avtorjev, spremembe, narejene zadnji dan, ali pa seznam želite omejiti na drug način.

Barvno-kodirani vnosi prikažejo rezultat nastavljenega filtra. Črni vnosi so lahko sprejeti ali zavrnjeni in se ujemajo s pogojem filtra. Modri vnosi se ne ujemajo s pogojem filtra, imajo pa podvnose, ki jih filter vključuje. Sivi vnosi ne morejo biti sprejeti ali zavrnjeni in se ne ujemajo s pogojem filtra. Zeleni vnosi se ujemajo s filtrom, ne morete pa jih sprejeti ali zavrniti.

Podprite nas!