Beleženje in prikaz sprememb

note

Funkcija pregleda je v LibreOffice na voljo za dokumente z besedilom in preglednice.


Če več avtorjev dela na istem besedilu ali preglednici, potem pregledovalna funkcija zapiše in prikaže, kdo je opravil določene spremembe. Tako pri končnem urejanju dokumenta lahko pogledate posamezne spremembe in se odločite, ali boste le-te sprejeli ali zavrnili.

Primer: Ste urednik in objavili boste najnovejše poročilo. Pred objavo pa morata poročilo prebrati še glavni urednik ter lektor in oba bosta dodala svoje spremembe. Glavni urednik napiše »razjasni« za enim odstavkom, drugega pa v celoti prečrta. Lektor vam popravi napake pri črkovanju.

Tako urejen dokument pride nazaj do vas, vi pa zdaj lahko upoštevate ali prezrete predloge obeh pregledovalcev.

Kopijo poročila ste npr. po e-pošti poslali tudi dobremu prijatelju in sodelavcu, ki je v preteklosti naredil raziskavo na podobno temo. Prosili ste ga za nekaj predlogov in po e-pošti vam je vrnil dokument s svojimi predlogi.

Ker vsi vaši sodelavci in vodje v vašem podjetju delajo z LibreOffice, lahko naredite končno različico dokumenta z rezultati, ki ste jih dobili.

Podprite nas!