Zaščita vsebine v programu LibreOffice

Sledeče je pregled različnih načinov zaščite vsebin v LibreOffice, da se le-ta ne spremeni, izbriše ali prikaže.

Zaščita vseh dokumentov pri shranjevanju

Vsi dokumenti, ki so shranjeni v obliki OpenDocument, so lahko shranjeni z geslom. Dokumentov, shranjenih z geslom, ni mogoče odpreti brez gesla. Vsebina je zavarovana, tako da ne more biti prebrana z zunanjim urejevalnikom. To velja tako za vsebino kot za predmete OLE.

Vklop zaščite

Izberite Datoteka – Shrani kot in označite Shrani z geslom v potrditvenem polju. Shranite dokument.

Izklop zaščite

Odprite dokument, tako da vnesete pravilno geslo. Izberite Datoteka – Shrani kot in odstranite kljukico v polju Shrani z geslom.


Ikona opozorila

Informacije, ki so vnesene v Datoteka – Lastnosti, niso šifrirane. To vključuje ime avtorja, datum nastanka ter štetje besed in znakov.


Zaščita revizijskega označevanja

Za vsako spremembo, opravljeno v modulih LibreOffice Calc in LibreOffice Writer, bo funkcija revidiranja zabeležila, kdo jo je opravil. To funkcijo lahko vklopimo hkrati z zaščito, tako da se lahko izklopi le v primeru, če je vneseno pravilno geslo. Do takrat se bodo vse spremembe zapisovale. Sprejetje ali zavrnitev sprememb ni možno.

Vklop zaščite

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Zaščiti. Vnesite in potrdite geslo, ki mora vsebovati vsaj en znak.

Izklop zaščite

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Zaščiti. Vnesite pravilno geslo.


Zaščita okvirov, slik in predmetov OLE

Zaščitite lahko vsebino, položaj in velikost vstavljene grafike. Isto velja za okvire (v modulu Writer) in predmete OLE.

Vklop zaščite

Npr. za grafiko, ki jo vstavite v modulu Writer: izberite Oblika – Slika – zavihek Možnosti. Pod Zaščiti označite Vsebine, Položaj in/ali Velikost.

Izklop zaščite

Primer za grafiko, ki jo vstavite v modulu Writer: izberite Oblika – Slika – zavihek Možnosti. Pod Zaščiti ustrezno odstranite potrditev.


Zaščita risanih predmetov in kontrolnikov obrazca

Risani predmeti, ki jih vstavite v vaš dokument z orodno vrstico Risanje, so lahko zaščiteni pred tem, da bi jih naključno premaknili ali spremenili njihovo velikost. Isto lahko storite s kontrolniki obrazca, ki ste jih vstavili z orodno vrstico Kontrolniki obrazca.

Vklop zaščite

Izberite Oblika – Predmet – Položaj in velikost – zavihek Položaj in velikost. Potrdite polje Položaj ali Velikost.

Izklop zaščite

Izberite Oblika – Predmet – Položaj in velikost – zavihek Položaj in velikost. Odstranite potrditev polja Položaj ali Velikost.


Shranjevanje dokumentov

Zaščita sprememb

O digitalnih podpisih

Zaščita vsebine v modulu LibreOffice Writer

Zaščita celic v modulu LibreOffice Calc

Podprite nas!