҆ifriranje dokumentov z OpenPGP

LibreOffice lahko Ň°ifrira dokumente s kriptografijo javnih kljuńćev OpenPGP. Dokument se Ň°ifrira s simetrińćnim algoritmom Ň°ifriranja.

note

Podpisovanje GPG deluje le z dokumenti ODF.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka ‚Äď Shrani kot, nato izberite ҆ifriraj s kljuńćem GPG in kliknite Shrani.


LibreOffice lahko zaupno Ň°ifrira dokumente z uporabo OpenPGP. Dokumente Ň°ifrira s simetrińćnim algoritmom Ň°ifriranja, ki zahteva simetrińćni kljuńć. Vsak simetrińćni kljuńć se uporabi samo enkrat in je imenovan tudi kljuńć seje. Dokument in njegov kljuńć seje se poŇ°ljeta prejemniku. Kljuńće seje je potrebno poslati prejemnikom, da vedo, kako lahko deŇ°ifrirajo dokument, a je za zaŇ°ńćito pri poŇ°iljanju Ň°ifriran s prejemnikovim javnim kljuńćem. Kljuńć seje je mogońće deŇ°ifrirati le z zasebnim kljuńćem prejemnika.

LibreOffice uporablja programje OpenPGP, nameŇ°ńćeno v vaŇ°em rańćunalniku. ńĆe ni nameŇ°ńćeno, je treba v spletu poiskati ustrezno namestitveno datoteko za vaŇ° operacijski sistem ter jo prenesti in namestiti, kar lahko storite v spletni trgovini s programi ali prek kanala za distribucijo programja.

Tukaj je nekaj zunanjih programov GPG, ki potrjeno delujejo z LibreOffice:

S programom OpenPGP morate dolońćiti osebni par kriptografskih kljuńćev. Kako to storite, izveste v nameŇ°ńćenem programju OpenPGP, obińćajno je to prvi korak po namestitvi programa.

Nastavitev Ň°ifriranja LibreOffice

Dolońćite prednostni javni kljuńć za Ň°ifriranje in digitalno podpisovanje OpenPGP, ki bo samodejno izbran v pogovornem oknu izbora kljuńća, da ga ne bo treba ob vsakem podpisovanju ali Ň°ifriranju dokumenta posebej izbrati.

Izberite ukaz ‚Äď UporabniŇ°ki podatki. V podrońćju Kriptografija:

Podpisni kljuńć OpenPGP

S spustnega seznama izberite svoj kljuńć OpenPGP za podpisovanje dokumentov ODF.

҆ifrirni kljuńć OpenPGP

S spustnega seznama izberite svoj kljuńć OpenPGP za Ň°ifriranje dokumentov ODF.

Pri Ň°ifriranju dokumentov vedno Ň°ifriraj nase

Potrdite to polje, da bo datoteka tudi Ň°ifrirana z vaŇ°im javnim kljuńćem in da boste lahko dokument odprli s svojim zasebnim kljuńćem.

warning

Ohranite to moŇĺnost izbrano, ńće Ňĺelite Ň°e kdaj deŇ°ifrirati dokumente, ki ste jih za druge Ň°ifrirali.


҆ifriranje dokumentov

҆ifriranje OpenPGP zahteva rabo javnega kljuńća uporabnika in ta kljuńć mora biti na voljo v verigi kljuńćev OpenPGP, shranjeni na vaŇ°em rańćunalniku. Dokument Ň°ifrirate na sledeńć nańćin:

  1. Izberite Datoteka ‚Äď Shrani kot.

  2. Vnesite ime za datoteko.

  3. Potrdite polje ҆ifriraj s kljuńćem GPG.

  4. Kliknite Shrani. LibreOffice odpre pogovorno okno za izbor javnega kljuńća OpenPGP.

  5. Izberite javni kljuńć prejemnika. Izberete lahko veńć kljuńćev naenkrat.

  6. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno in shranite datoteko.

Datoteka se shrani Ň°ifrirana z izbranimi javnimi kljuńći.

warning

Le zasebni kljuńć prejemnika lahko deŇ°ifrira dokument, razen ńće ga Ň°ifrirate tudi zase.


DeŇ°ifriranje dokumentov

DeŇ°ifrirate lahko le dokumente, ki so Ň°ifrirani z vaŇ°im javnim kljuńćem. Dokument deŇ°ifrirate na sledeńć nańćin:

  1. Odprite dokument. Pojavi se okno za vnos gesla.

  2. Vnesite geslo za zasebni kljuńć OpenPGP. Dokument je deŇ°ifriran in vsebina je na voljo.

Razlika med Ň°ifriranjem dokumenta z OpenPGP in ukazom Shrani z geslom

Oba ukaza sta namenjena zaupnosti, vendar na razlińćen nańćin.

ńĆe shranite dokument z geslom, si morate zapomniti geslo za kasnejŇ°e odpiranje dokumenta. Vsi drugi, ki Ňĺelijo odpreti dokument, morajo tudi poznati geslo, ki ste ga uporabili ob shranjevanju. Zato je potrebno geslo shranjevanja poslati, da ga drugi poznajo.

Datotek, Ň°ifriranih s shranjevanjem z geslom, ni mogońće deŇ°ifrirati brez podanega gesla za shranjevanje.

S Ň°ifriranjem dokumentov OpenPGP definirate nabor uporabnikov, ki lahko deŇ°ifrirajo dokument, in ni potrebe, da bi poŇ°iljali gesla prek kanalov, katerih varnost ni zajamńćena. Poleg tega program OpenPGP uńćinkoviteje upravlja verigo javnih kljuńćev.

Podprite nas!