Predloge v Upravitelju predlog

Za delo s predlogami priporočamo uporabo Upravitelja predlog in ukazov v podmeniju Datoteka – Predloge, Uredi predlogo in Shrani kot predlogo. Ti zadostujejo za osnovno upravljanje predlog v pisarniškem paketu LibreOffice.

Ta vodnik razloži razmerje med datotečnim sistemom in Upraviteljem predlog. Te informacije so še posebej uporabne, če želite neposredno upravljati z mapami, pri tem pa upoštevati Upravitelja predlog.

Delo z datotekami predlog

Upravitelj predlog prepozna datoteke predlog po njihovi končnici. Prepozna naslednje končnice datotek:

Program

Končnice

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


Podrobnosti o pomenu končnic si oglejte v Imena filtrov za pretvorbo datotek.

Delo z imeni predlog

Upravitelj predlog prikazuje polje Naslov iz dokumenta kot Ime predloge. Če polje Naslov ni prazno, ime datoteke nima nikakršne vloge za Ime predloge, prikazano v Upravitelju predlog. Če je polje naslov prazno, se kot Ime predloge izpiše ime datoteke brez končnice.

note

Če imata predlogi isti vnos v polju Naslov in sodita v isto kategorijo, se v Upravitelju predlog pojavi le ena izmed predlog.


Naslovi se razlikujejo tudi glede na velike in male črke. Primer: če ima ena predloga v kategoriji Moje predloge naslov a4 in druga naslov A4, se obe predlogi pojavita v Upravitelju predlog. Če imata obe predlogi naslov A4, se pojavi le ena.

Če imajo predloge isti naslov, pripadajo pa različnim kategorijam, se vse pojavijo v Upravitelju predlog. Primer: če imajo tri predloge naslov A4, vsak predloga pa sodi v drugo kategorijo, se vse tri predloge pojavijo z imenom predloge A4.

Polje Naslov lahko uredite, tako da izberete Datoteka – Lastnosti – Opis. Če polje Naslov spremenite, se novi naslov pojavi tudi kot ime predloge v Upravitelju predlog. Druga možnost je uporaba ukaza Preimenuj v kontekstnem meniju za predlogo, tedaj se polje Naslov predloge spremeni v novo ime predloge.

Če uporabite pogovorno okno, dosegljivo prek ukaza Datoteka – Shrani kot predlogo, se ime, ki ste ga vnesli v tem oknu, uporabi kot ime datoteke in vnese v polje Naslov. Če kasneje spremenite ime datoteke, se bo v Upravitelju predlog predloga še vedno pojavljala v skladu z vnosom v polju Naslov.

note

Polje predloge Naslov je vključeno v polje Naslov vseh novih dokumentov, ki jih ustvarite iz predloge.


Nadzor nad pojavljanjem datotek v Upravitelju predlog

Upravitelj predlog prikaže predloge, ki se nahajajo v mapah, kot so določene v pogovornem oknu Poti za predloge. Pogovorno okno odprite z ukazom – LibreOffice – Poti, izberite Predloge ter kliknite Uredi.

Notranje poti

Map notranjih poti ni mogoče spreminjati. Gre za mesto hrambe v paket vključenih predlog. Te predloge se vedno prikažejo v Upravitelju predlog.

Uporabniške poti

Privzeta nastavitev za uporabniške poti je podmapa template v mapi uporabniškega profila. Mesto mape {uporabniški profil} je določeno ob namestitvi pisarniškega paketa LibreOffice. Glejte podpoglavje Default location (v angl., za Privzeto mesto) na angleški wiki-strani o uporabniških profilih LibreOffice, kjer najdete več podatkov o običajnih mestih uporabniškega profila na različnih operacijskih sistemih.

Predloge iz map, navedenih med uporabniškimi potmi, in njihovih podmap so prikazane v Upravitelju predlog. Podmape v podmapah niso prepoznane.

Uporabniškim potem lahko dodate mape. Med uporabniškimi potmi mora biti vsaj ena mapa, število map pa navzgor ni omejeno.

note

Dodajanje korenske mape Dokumenti ali Documents med uporabniške poti predlog ni dobra zamisel, pa tudi drugih map najvišje ravni ne. Vse podmape v mapah uporabniških poti se v Upravitelju predlog pojavijo kot kategorije.


Če imate med uporabniškimi potmi več kot eno mapo, morate izbrati, katera mapa se bo uporabljala za shranjevanje dokumenta kot predloge ukazom Datoteka – Shrani kot predlogo.

Gumb Privzeto ponastavi uporabniško pot na začetno nastavitev iz osnovne namestitve LibreOffice.

Delo s kategorijami

Imena podmap v uporabniško določenih mapah se v Upravitelju predlog pojavijo kot imena kategorij. Če kategorijo preimenujete, se podmapa še vedno uporablja, a z novim imenom kategorije, shranjenim v groupuinames.xml v izbrani Privzeti poti.

Če je izbrana kategorija, se v Upravitelju predlog prikažejo vse predloge iz te podmape, če je pod Filter izbrana možnost Vsi programi.

Kategorija lahko prikaže predloge le iz lastnih podmap, vendar obstajata izjemi.

Kategorije v kategorijah niso podprte, saj podmape znotraj podmap niso prepoznane.

Kategorije lahko preimenujete in izbrišete le v privzeti poti, izbrani v pogovornem oknu Uredi poti.

warning

Če izbrišete kategorijo, katere podmapa je izbrana privzeta pot, bodo podamapa, povezana z imenom kategorije, in vse datoteke v podmapi izbrisane.


Podprite nas!