Splošna navodila za LibreOffice

Odpiranje in shranjevanje dokumentov in predlog

Prvi koraki

Uporaba pisarniških paketov Microsoft Office in LibreOffice

Izklop samodejnega prepoznavanja URL-jev

Spreminjanje naslova dokumenta

Samodejno shranjevanje dokumentov

Odpiranje dokumentov

Odpiranje in shranjevanje datotek na oddaljenih strežnikih

Kako določimo novo delovno mapo

Shranjevanje dokumentov

Stopnja zaupnosti dokumenta

Sodelovanje

Shranjevanje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Odpiranje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Pogled lastnosti datoteke

Relativne in absolutne povezave

Zaščita vsebine v programu LibreOffice

Izdelava ter tiskanje nalepk in vizitk

Tiskanje nalepk za naslove

Uporaba oken, menijev in ikon

Uporaba kontekstnih menijev

Vklop in izklop razširjenih namigov

Izklop samodejnega prepoznavanja URL-jev

Prikazovanje, sidranje in skrivanje oken

Dodajanje gumbov v orodne vrstice

Uporaba orodnih vrstic

Krmar za hiter dostop do predmetov

Krmar za pregled dokumenta

Dostopnost

Dostopnost v LibreOffice

Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)

Kopiranje podatkov po načinu povleci in spusti ali z menijskimi ukazi

Način povleci in spusti v dokumentu LibreOffice

Način povleci in spusti v pogledu vira podatkov

Vstavljanje predmetov iz galerije

Kopiranje slik iz Galerije

Dodajanje slik v Galerijo

Kopiranje slik med dokumenti

Kopiranje risanih predmetov v druge dokumente

Kopiranje delov preglednic v dokumente z besedilom

Vstavljanje podatkov iz preglednic

Vstavljanje podatkov iz dokumentov z besedilom

Vstavljanje posebnih znakov

Viri podatkov

Delo z zbirkami podatkov v LibreOffice

Čarovnik za tabele

Čarovnik za poizvedbe

Čarovnik za različne oblike

Čarovnik za poročila

Pregled zbirke podatkov

Registracija adresarja

Izvažanje in uvažanje podatkov v Base

Uvažanje in izvažanje podatkov v besedilni obliki

Izvrševanje ukazov SQL

Iskanje po tabelah in dokumentih z obrazci

Iskanje s filtrom obrazca

Oblikovanje tabele

Dodajanje ukaznega gumba v dokument

Uporaba in urejanje poročil zbirk podatkov

Beleženje sprememb (označevanje revizij)

Beleženje in prikaz sprememb

Sprejemanje ali zavračanje sprememb

Primerjava različic dokumenta

Spajanje različic

Beleženje sprememb

Zaščita sprememb

Upravljanje z različicami

Oblikovanje in prilagoditev LibreOffice

Prilagajanje LibreOffice

Dodajanje gumbov v orodne vrstice

Pošiljanje faksov in nastavitev programa LibreOffice za pošiljanje faksov

Spreminjanje velikosti ikon

Izbiranje merskih enot

Ustvarjanje in spreminjanje privzetih predlog in predlog po meri

Spreminjanje barve besedila

Preklapljanje med vstavnim in prepisnim načinom

Grafikoni

Vstavljanje grafikonov

Urejanje naslovov grafikonov

Urejanje osi grafikona

Dodajanje teksture stolpcem grafikonov

Urejanje legend grafikonov

Razno

Splošna terminologija

Spletna terminologija

Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila

Vstavljanje, urejanje in shranjevanje bitnih slik

Delo s skupinami

Hitrejše tiskanje z okleščenimi podatki

Prikaz krmarjeve plošče pomoči

Vklop in izklop razširjenih namigov

Shranjevanje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Odpiranje dokumentov v drugih oblikah zapisa

Pošiljanje dokumentov kot e-pošte

Lepljenje vsebine v posebnih oblikah

Kopiranje atributov s preslikovalnikom oblik

Stavec za grafično oblikovanje besedila

Zaščita vsebine v programu LibreOffice

Določanje slik ali barv za ozadje strani (vodni žig)

Urejanje hiperpovezav

Vstavljanje hiperpovezav

Urejanje grafičnih predmetov

Izbor jezika dokumenta

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Izbor največjega območja tiskanja na strani

Črno-belo tiskanje

Ustvarjanje okroglih robov

Opremljanje slik s povezavami, na katere lahko kliknete

Vstavljanje nedeljivih presledkov, vezajev in delilnih vezajev

Številke različic in gradenj

Snemanje makra

Dodeljevanje skriptov v LibreOffice

Orodje za poročanje o sesutju

Integriranje novih komponent UNO

O digitalnih podpisih

Podprite nas!