Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)

V LibreOffice vam ni treba uporabljati miške, saj lahko uporabljate samo tipkovnico.

Na vsaki glavni strani za pomoč v posameznem modulu (npr. glavna stran za pomoč v programu LibreOffice Writer ali LibreOffice Calc) je povezava za dostop do pomoči za bližnjice na tipkovnici v tem modulu.

Poleg tega boste pod ključno besedo »dostopnost« našli navodila o delu brez miške v izbranem modulu.

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Delo z uporabniškim vmesnikom LibreOffice brez miške

Aktiviranje menijske vrstice, orodnih vrstic, oken in dokumenta

S pritiskanjem na tipko F6 preklopite pozornost in kroge skozi naslednje predmete:

Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka+F6, da preklapljate med predmeti v obratni smeri.

Pritisnite kombinacijo tipk +F6, da boste preklopili v dokument.

Pritisnite F10, da boste preklopili v menijsko vrstico in nazaj.

Z ubežnico boste zaprli odprt podmeni, orodno vrstico ali trenutno prosto okno.

Priklic menijskega ukaza

Pritisnite , F6 ali F10, da boste izbrali prvi meni (meni Datoteka). Z desno smerno tipko izberete naslednji meni na desni strani, z levo pa prejšnji meni.

S smerno tipko navzdol odprete izbrani meni. Z dodatnimi smernimi tipkami navzdol in navzgor pomikate izbor po menijskih ukazih. Z desno smerno tipko odprete vse obstoječe podmenije.

Pritisnite vnašalko, da bo izveden izbrani menijski ukaz.

Izvrševanje ukaza z ikono

Pritiskajte tipko F6, dokler ni izbrana prva ikona v orodni vrstici. Z uporabo desnih in levih smernih tipk izberite ikono v vodoravni orodni vrstici. Z uporabo smernih tipk navzgor in navzdol pa izberete ikono v navpični orodni vrstici. S tipko začetek izberete prvo ikono v orodni vrstici, s tipko konec pa zadnjo.

Pritisnite vnašalko, da bo izvedena izbrana ikona. Če izbrana ikona običajno zahteva zaporedno dejanje z miško, kot je npr. vstavljanje pravokotnika, potem pritisk vnašalke ne zadostuje: v tem primeru pritisnite kombinacijo tipk +vnašalka.

Če je orodna vrstica daljša in ne more biti prikazana na zaslonu, se na desnem ali spodnjem robu prikaže ikona. Za prikaz ostalih ikon izberite orodno vrstico in pritisnite tipko prejšnja stran ali naslednja stran.

Posebni namigi za orodne vrstice

Če želite odpreti izbrano orodno vrstico, pritisnite smerno tipko navzdol ali desno. To je enako kliku z miško. V orodni vrstici uporabite smerni tipki desno ali levo. S tipkama začetek in konec lahko izberete prvo in zadnjo ikono v orodni vrstici.

Orodno vrstico zaprete z ubežnico. Brez miške ne morete premakniti orodne vrstice.

Izbor iz kombiniranega polja

Kombinirano polje

Izberite kombinirano polje. Pritisnite vnašalko.

Uporabite smerno tipko navzdol ali tipko naslednja stran, če želite pomakniti vnose v kombiniranem polju navzdol oz. smerno tipko navzgor ali tipko prejšnja stran, če jih želite pomakniti navzgor. Tipka začetek vas privede do prvega vnosa, tipka konec pa do zadnjega.

Pritisnite vnašalko, da bo izveden izbran vnos.

Izbor v tabelah

V nekaterih oknih, pogovornih oknih in kontrolnem polju za tabele so tabele za izbor podatkov v desnem delu Pogleda vira podatkov. Za izbor v teh tabelah se uporabljajo naslednje tipke:

Velikost in položaj oken in pogovornih oken

 1. Najprej pritisnite kombinacijo +preslednica.

  Odpre se sistemski meni z menijskimi ukazi, kot so Premakni, Spremeni velikost in Zapri.

 2. Izberite ukaz (smerna tipka navzdol, nato vnašalka).

 3. Sedaj lahko uporabite smerne tipke, da boste premaknili ali spremenili velikost oken ali pogovornih oken.

 4. Pritisnite vnašalko za potrditev spremembe. Pritisnite ubežnico za preklic sprememb.

Sidranje in odsidranje oken in orodnih vrstic

 1. Pritiskajte F6, dokler ni izbrano okno ali orodna vrstica.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk +dvigalka+F10.

Izbiranje predmetov

Pritisnite tipke dvigalka+F4 za izbor prvega predmeta v trenutnem dokumentu. Ko je predmet izbran, pritisnite tabulatorko, da izberete naslednji predmet, ali ubežnico, da se vrnete k besedilu.

Urejanje predmetov

Izbran predmet OLE lahko aktivirate z vnašalko.

Urejanje položaja in velikosti predmetov

Urejanje sider predmetov

Sidro predmeta lahko premaknete s smernimi tipkami. Najprej pojdite v urejevalni način ročice in izberite sidro. Glede na vrsto sidra ga nato lahko premikate v različne smeri.

 1. Izberite predmet.

 2. Vstopite v urejevalni način ročice s tipkama +tabulatorka.

 3. Zgornja leva ročica začne utripati. Pritisnite +tabulatorka tolikokrat, da vse ročice prenehajo utripati. To je znak, da je sidro predmeta aktivirano.

 4. S smernimi tipkami lahko premikate sidro. Predmet temu primerno sledi sidru.

Sidro izbranega predmeta lahko npr. spremenite v kontekstnem meniju predmeta.

Upravljanje z ločilnimi črtami

Dokumente programov LibreOffice Calc, LibreOffice Draw in LibreOffice Impress lahko razdelite vodoravno ali navpično v ločene poglede. Vsak pogled lahko prikazuje druge dele dokumenta. Z miško lahko povlečete ločilno črto iz drsnega traku v dokument.

Upravljanje pogleda vira podatkov

Kombinacija tipk +dvigalka+F4 odpre in zapre pogled vira podatkov.

F6: preklopi med dokumentom in orodnimi vrsticami.

+ (tipka plus): razširi izbrani vnos v raziskovalcu po viru podatkov.

+ (tipka minus): strni izbrani vnos v raziskovalcu po viru podatkov.

+dvigalka+E: preklopi med pogledom vira podatkov in tabelo.

Bližnjice v oknu oblikovanja poizvedbe

F6: preklopi med predmetno vrstico, pogledom tabele in območjem izbora.

+smerna tipka navzgor ali +smerna tipka navzdol: premakne mejo med pogledom tabele in območjem izbora navzgor ali navzdol.

Tipke v Pogledu tabele (zgornje območje oblikovanja poizvedbe) in okno Relacije

+smerna tipka: premakne izbrano tabelo v smeri puščice.

+dvigalka+smerna tipka: spremeni velikost izbrane tabele v pogledu tabele.

Brisalka: odstrani izbrano tabelo ali povezavo iz pogleda tabele.

Tabulatorka: preklopi med tabelami in povezavami v pogledu tabele.

Vnašalka: ko je izbrana povezava, vnašalka odpre pogovorno okno Lastnosti povezave.

Vnašalka: ko je tabela izbrana, vnašalka vnese prvo podatkovno polje iz seznamskega polja v območje izbora.

Tipke v območju izbora (spodnji del oblikovanja poizvedbe)

+smerna tipka levo ali desno: premakne izbrani stolpec na levo ali desno.

Tipke v oknu Oblikovanje tabele

F6: preklopi med orodno vrstico, pogledom stolpca in območjem lastnosti.

Upravljanje z urejevalnikom slik s povezavami (ImageMap)

Upravljanje s Pomočjo

Pritisnite dvigalka+F1 in prikažejo se razširjeni namigi za trenutno izbran ukaz, ikono ali kontrolnik.

Krmarjenje glavnih strani za pomoč

Upravljanje s pogovornim oknom Uvoz besedila (uvoz datoteke CSV)

Ravnilo

Predogled

Upravljanje pogovornega okna Vstavi – Poseben znak

Splošne tipke za bližnjice v LibreOffice

Dostopnost v LibreOffice

Podprite nas!