Opremljanje slik s povezavami, na katere lahko kliknete

Slika s povezavami (ImageMap) omogoča, da pripnete naslove URL določenim površinam na sliki v dokumentu, ki se imenujejo dostopne točke. Slika s povezavami je skupina ene ali več dostopnih točk.

Narišete lahko tri vrste točk povezav: pravokotnike, elipse in mnogokotnike. Ko kliknete točko povezave, se v oknu brskalnika ali okviru, ki ga določite, odpre URL. Določite lahko tudi besedilo, ki se pojavi, ko z miško mirujete nad točko povezave.

Za opremljanje slik s povezavami, na katere lahko kliknete

  1. Postavite kazalko v dokumentu na tisto mesto, kjer želite imeti sliko s povezavami.

  2. Izberite Vstavi – Slika ter izberite in vstavite bitno sliko.

  3. Ko ste izbrali sliko, izberite Orodja – Slika s povezavami, da odprete Urejevalnik slik s povezavami (ImageMap), ki prikaže izbrano sliko in vsebuje orodja za urejanje točk povezav.

  4. V urejevalniku slik s povezavami (ImageMap) uporabite ikone, da čez sliko v ozadju narišete obliko dostopne točke, npr. pravokotnik.

    Besedilo razširjene pomoči vidite na funkcijah vsake ikone, ko omogočite Razširjeno pomoč v – LibreOffice – Splošno.

  5. Vnesite »naslov« URL, ki bo prikazan v spletnem brskalniku, ko uporabnik klikne dostopno točko.

  6. Poljubno lahko vnesete »Besedilo«, ki bo prikazano kot namig, ko uporabnik z miško pokaže na dostopno točko.

  7. Kliknite gumb Uporabi, da uporabite spremembe, in zaprite urejevalnik slik s povezavami (ImageMap).

  8. Shranite dokument v zapisu LibreOffice ali HTML.

Sliko s povezavami lahko shranite kot datoteko in jo npr. naložite na spletni strežnik.

Slika s povezavami

Slika s povezavami (ImageMap) je sklicno občutljiva slika ali okvir. S klikom na določena področja slike ali okvira lahko pridete do ciljnega naslova (URL), ki je povezan s področjem. Sklicna področja so skupaj s povezanimi URL-ji in temu primernemu besedilu, prikazanem ob mirovanju kazalca miške na teh področjih, določena v Urejevalniku slik s povezavami.

Obstajata dve različni vrsti slik s povezavami. Slika s povezavami na strani odjemalca je ovrednotena na računalniku odjemalca, ki je prenesel sliko s spleta, medtem ko je slika s povezavami na strani strežnika ovrednotena na računalniku strežnika, ki ponuja stran HTML na spletu. Pri vrednotenju na strežniku pošljemo s klikom slike s povezavami strežniku relativne koordinate kazalca znotraj slike in odzove se namenski program na strežniku. S klikom določene točke povezave slike s povezavami se pri vrednotenju na strani odjemalca aktivira URL, kot da gre za običajno besedilno povezavo. Pri prečkanju slike s povezavami se URL pojavlja pod kazalcem miške.

Sliko s povezavami je mogoče uporabiti na različne načine in shranjevati v različnih oblikah.

Vrste slik s povezavami

Slike s povezavami se delijo na tiste, ki se analizirajo na strežniku (npr. pri vašem spletnem ponudniku), in tiste, ki se analizirajo na spletnem brskalniku uporabnikovega računalnika.

Slike s povezavami na strani strežnika

Slike s povezavami na strani strežnika se za bralca pojavijo kot slike ali okviri na strani. Z miško kliknite sliko s povezavami in koordinate ustreznega mesta so tako poslane k strežniku. S pomočjo dodatnega programa strežnik nato določi nadaljnje korake. Obstaja več nezdružljivih metod za določanje tega procesa, dve najpogostejši pa sta:

LibreOffice lahko ustvari slike s povezavami z obema metodama. Izberite obliko iz seznama Vrsta datoteke v pogovornem oknu Shrani kot v Urejevalniku slik s povezavami. Ustvarijo se ločene datoteke, ki jih morate naložiti na strežnik. Svojega internetnega ponudnika ali skrbnika omrežja morate vprašati, katere vrste slik s povezavami podpira strežnik ter kako lahko dostopate do programa za vrednotenje.

Slike s povezavami pri odjemalcu

Območje slike ali okvira, kamor lahko bralec klikne, je označeno s pojavitvijo povezave URL, ko kazalec miške prečka to področje. Zemljevid povezav je shranjen v plasti pod sliko in vsebuje podatke o območjih sklicevanja. Edina pomanjkljivost slike s povezavami na strani odjemalca je, da jih starejši spletni brskalniki ne znajo prebrati; pomanjkljivost, ki bo sčasoma izginila.

Pri shranjevanju slike s povezavami izberite vrsto datoteke SIP – StarView ImageMap. Tako shranite sliko s povezavami neposredno v obliki, ki jo lahko uporabite v vsaki aktivni sliki ali okviru vašega dokumenta. Če pa želite sliko s povezavami uporabiti le v trenutni sliki ali okviru, je ni potrebno shranjevati v posebni obliki. Po določitvi območij preprosto kliknite Uporabi. Nobene dodatne nastavitve niso potrebne. Slike s povezavami pri odjemalcu, shranjene v obliki zapisa HTML, se vstavijo neposredno v stran v kodi HTML.

Podprite nas!