Delo s skupinami

Več grafičnih predmetov lahko združite v skupino, da jih lahko obravnavate kot en sam predmet.

Predmete iz skupine lahko skupaj premikate, spreminjate obliko, velikost, jih popačite ali pretvorite, lahko pa kadar koli tudi vstopite v skupino in spremenite posamezen predmet.

Spremenite lahko lastnosti (velikost črte, barvo polnila in drugo) vseh predmetov skupine naenkrat, lahko pa tudi vstopite v skupino in spremenite posamezne predmete.

Skupine lahko gnezdite znotraj skupin.

Združevanje predmetov v skupine

 1. Izberite vse predmete, ki jih želite združiti v skupino. Med klikanjem posameznih predmetov držite pritisnjeno dvigalko.

 2. Z desno tipko miške kliknite poljuben predmet v skupini. V programih Calc in Writer so ukazi v podmeniju Združi, medtem ko so v programih Impress in Draw na vrhnji ravni kontekstnega menija.

 3. Izberite Združi.

  Ikona opombe

  Če želite izbrati predmete, lahko tudi povlečete okvir izbora okoli predmetov.


Primer: vse predmete, ki sestavljajo logotip podjetja, lahko združite in nato premikate in spreminjate velikost celotnega logotipa kot enovitega predmeta.

Po združitvi predmetov v skupino z izborom katerega koli njenega člana izberete celo skupino.

Vstop v skupino

 1. Z desno tipko miške kliknite poljuben predmet v skupini. V programih Calc in Writer so ukazi v podmeniju Združi, medtem ko so v programih Impress in Draw na vrhnji ravni kontekstnega menija.

 2. Izberite Vstopi v skupino

 3. Zdaj lahko izberete in uredite vsak predmet v skupini posebej.

V tem načinu lahko skupini dodajate predmete ali jih iz nje izbrišete.

Predmeti, ki niso v skupini, so prikazani z obledelimi barvami.

Izhod iz skupine

 1. Z desno tipko miške kliknite poljuben predmet v skupini. V programih Calc in Writer so ukazi v podmeniju Združi, medtem ko so v programih Impress in Draw na vrhnji ravni kontekstnega menija.

 2. Izberite Izhod iz skupine.

Če želite zapustiti skupino v modulih Draw in Impress, lahko tudi dvokliknete kamor koli zunaj skupine.

Razdružitev skupine

 1. Z desno tipko miške kliknite poljuben predmet v skupini. V programih Calc in Writer so ukazi v podmeniju Združi, medtem ko so v programih Impress in Draw na vrhnji ravni kontekstnega menija.

 2. Izberite Razdruži.

Zdaj lahko izberete in urejate vse predmete kot samostojne predmete.

Podprite nas!