Uporabljanje krmarja filtra

Če želite povezati več pogojev filtra z logičnim ALI, kliknite ikono Krmarjenje filtrov v vrstici filtrov. Pojavi se okno Krmar filtra.

Nastavljeni pogoji filtra se pojavijo v Krmarju filtra. Ko je filter nastavljen, na dnu Krmarja filtra vidite prazen vnos filtra. Vnos lahko izberete s klikom na besedo »ali«. Ko ste izbrali prazen vnos filtra, lahko v obrazec vnesete dodatne pogoje filtra. Ti pogoji so z logičnim ALI povezani s prej določenimi pogoji.

Kontekstni meni lahko za vsak vnos zaženete v Krmarju filtra. Pogoje filtra ahko v tem območju urejate neposredno kot besedilo. Če želite preveriti, ali ima polje vsebino ali ne, lahko izberete pogoje filtra »empty« (SQL:»Is Null«) ali »not empty« (SQL: »Is not Null«). Vnos lahko izbrišete tudi z uporabo kontekstnega menija.

Pogoje filtrov v Krmarju filtra lahko premikate z načinom povleci in spusti ali s tipkami +izmenjalka+smerna tipka navzgor in +izmenjalka+smerna tipka navzdol. Če želite kopirati pogoje filtra, jih povlecite ob pritisnjeni .

Ko oblikujete obrazec, lahko nastavite lastnost »Predlog filtra« za vsako polje z besedilom na zavihku Podatki ustreznega pogovornega okna Lastnosti. Pri kasnejših iskanjih v filtrirnem načinu filtra, lahko izbirate med vsemi informacijami, ki so v teh poljih. Vsebino polja lahko izberete s pomočjo funkcije Samodokončaj. Vendar pa ta funkcija zavzame veliko pomnilnika in časa, še posebno, če jo uporabljate v velikih zbirkah podatkov, zato jo je treba uporabljati zmerno.

Podprite nas!