Način povleci in spusti v pogledu vira podatkov

Način povleci in spusti omogoča hitro kopiranje iz vira podatkov v dokument z besedilom ali s preglednico, oziroma oblikovanje obrazcev, ki temeljijo na tem viru.

Kopiranje podatkov z miškinim kazalcem

Kopiranje z načinom povleci in spusti

Če želite razveljaviti vaša dejanja z načinom povleci in spusti, postavite kazalko v dokument in izberite Uredi – Razveljavi.

tip

Z načinom povleci in spusti lahko kopirate tudi iz dokumenta v vir podatkov:


tip

Tabelo z besedilom ali izbran obseg preglednice lahko z načinom povleci in spusti povlečete v hranilnik tabel v raziskovalcu po viru podatkov.


tip

Golo besedilo lahko z načinom povleci in spusti kopirate iz dokumenta v podatkovno polje v pogledu vira podatkov.


Uporaba podatkov v dokumentu z besedilom

Polje zbirke podatkov lahko vnesete v dokument z besedilom tako, da ime polja povlečete iz glave stolpcev pogleda vira podatkov v dokument. Ta način je še posebno uporaben pri oblikovanju tipskih pisem. Samo povlecite želena polja – domači naslov, oblika naslova itn. – v vaš dokument.

Če želite vstaviti popoln zapis, izberite ustrezno glavo in jo povlecite v dokument. Ko spustite miškin gumb, se pojavi pogovorno okno Vstavi stolpec zbirke podatkov, kjer lahko izberete, ali boste uporabili vsa polja zbirke podatkov in ali boste podatke v dokument kopirali kot besedilo, tabelo ali polja. Vstavljeni bodo vsi trenutno izbrani zapisi.

Uporaba podatkov v dokumentu s tabelo

Enega ali več zapisov lahko vstavite v trenutni list preglednice tako, da izberete vrstice v pogledu vira podatkov in jih povlečete in spustite v preglednico. Podatki se vstavijo tja, kjer spustite miškin gumb.

Vstavljanje kontrolnikov v obliko besedila

Ko ustvarite obliko besedila, ki je povezana z zbirko podatkov, lahko z načinom povleci in spusti iz pogleda vira podatkov izdelate kontrolnike.

Ko povlečete stolpec zbirke podatkov v dokument z besedilom, vstavite polje. Če držite med vlečenjem pritisnjeni tipki dvigalka+, boste besedilno polje vstavili skupaj z odgovarjajočo oznako. Besedilno polje že vsebuje vse informacije, potrebne za obrazec.

Podprite nas!