Razvojna orodja

Preuči predmete v dokumentih LibreOffice in pokaže podprte storitve UNO, kot tudi metode, lastnosti in implementirane vmesnike, ki so na voljo zanje.

Ta funkcija omogoča tudi raziskovanje strukture dokumenta s pomočjo predmetnega modela dokumenta (DOM, angl. Document Object Model).

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Potrdite Orodja – Razvojna orodja.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Orodja zavihka Orodja izberite Razvojna orodja.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Razvojna orodja

Razvojna orodja


note

Možnost Razvojna orodja je vidna v menijih vseh dokumentov modulov LibreOffice Writer, Calc, Impress in Draw. Prikaz vztraja in je viden, dokler možnosti ponovno ne izberete.


Če je možnost Razvojna orodja potrjena, se na dnu zaslona prikaže okno, ki ga je moč sidrati. To okno ima osrednja dela:

note

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 7.2 naprej. Uporabljate jo lahko v modulih Writer, Calc, Impress in Draw.


Drevesni pogled modela dokumenta

Leva stran okna vsebuje preklopni gumb Trenutni izbor, gumb Osveži in drevesni pogled, ki prikazuje vse predmete v dokumentu.

Vedenje drevesnega pogleda je odvisno od stanja preklopnega gumba Trenutni izbor:

Vrste predmetov, prikazane v drevesnem pogledu modela dokumenta, so odvisne od programa oz. modula LibreOffice, ki ga uporabljate:

Program/modul LibreOffice

Podprti predmeti

Writer

Odstavki
Deli besedila v odstavku
Liki
Tabele
Okvirji
Grafični predmeti
Vdelani predmeti (OLE)
Družine slogov in slogi

Calc

Delovni listi
Liki na delovnem listu
Grafikoni na delovnem listu
Vrtilne tabele na delovnem listu
Družine slogov in slogi

Impress

Prosojnice
Liki na prosojnici
Matrice prosojnic
Družine slogov in slogi

Draw

Strani
Liki na strani
Družine slogov in slogi


Podokno preučitve predmeta

Desno stran okna sestavlja podokno preučitve predmeta, ki prikaže podatke o proučevanem predmetu.

Ime razreda: ime razreda predmeta.

tip

Uporabite ime razreda za iskanje več informacij v dokumentaciji za API. Primer: predmet vrhnje ravni v dokumentu Writer je instanca razreda SwXTextDocument, ki je dokumentirana v SwXTextDocument Class Reference (v angl.).


Predmet lahko proučite podrobneje z uporabo štirih zavihkov, ki so na voljo in ki prikažejo njegove vmesnike, storitve, lastnosti in metode.

V vsakem od teh zavihkov so podatki o predmetu organizirani v stolpcih. Nabor predstavljenih stolpcev je odvisen od izbranega zavihka.

Zavihek Vmesniki

Vsebuje en sam stolpec, ki predstavlja seznam vmesnikov, ki jih predmet implementira.

Zavihek Storitve

Vsebuje en sam stolpec, ki predstavlja seznam storitev, ki jih podpira predmet.

Zavihek Lastnosti

Vsebuje štiri stolpce, ki opisujejo lastnosti predmeta:

tip

Zavihek Lastnosti vključuje tudi besedilno polje na dnu, ki prikazuje polno besedilno reprezentacijo vrednosti lastnosti.


Zavihek Metode

Vsebuje štiri stolpce, ki opisujejo sestavljeni seznam metod, ki jih lahko kličete s trenutnim predmetom:

Podprite nas!