Delo z obrazci

Z uporabo obrazcev lahko določite, kako predstaviti podatke. Odprite dokument z besedilom ali preglednico in vstavite kontrolnike, kot so potisni gumbi in seznamska polja. V lastnostnih pogovornih oknih kontrolnikov lahko določite, kakšne podatke naj obrazci prikažejo.

Ustvarjanje novega obrazca s Čarovnikom za obrazce

V LibreOffice lahko ustvarite nov obrazec z uporabo Čarovnika za obrazce:

  1. Odprite datoteko zbirke podatkov, za katero želite ustvariti nov obrazec.

  2. V levem delu okna zbirke podatkov kliknite ikono Obrazci.

  3. Kliknite Uporabi čarovnika za ustvarjanje obrazca.

Ročno ustvarjanje novega obrazca

  1. Odprite datoteko zbirke podatkov, za katero želite ustvariti nov obrazec.

  2. V levem delu okna zbirke podatkov kliknite ikono Obrazci.

  3. Kliknite Ustvari obrazec v oblikovalnem pogledu.

Odpre se nov dokument z besedilom. Uporabite Kontrolniki obrazca, da vstavite kontrolnike obrazca.

Ikona opombe

Kliknite ikono Obrazci za dostop do vseh obrazcev, ki so bili ustvarjeni iz trenutnega okna zbirke podatkov. Poleg tega lahko uporabite ikone Kontrolniki obrazca, da dodate kontrolnike obrazcev zbirk podatkov poljubnemu dokumentu Writer ali Calc, a ti dokumenti ne bodo navedeni v oknu zbirke podatkov.


Podprite nas!