Uvažanje in izvažanje podatkov v besedilni obliki

Če želite izmenjati podatke z zbirko podatkov, ki nima povezave ODBC in ne dovoljuje uvoza in izvoza dBASE, lahko uporabite navadno besedilo.

Uvoz podatkov v LibreOffice

Če želite izmenjati podatke v besedilni obliki, uporabite filter uvoz/izvoz LibreOffice Calc.

  1. Izvozite želene podatke iz izvorne zbirke podatkov v besedilni obliki. Priporočena je besedilna oblika CSV. Ta oblika ločuje podatkovna polja z uporabo ločil, kot so vejice ali podpičja, in ločuje zapise z vstavljanjem prelomov vrstic.

  2. Izberite Datoteka – Odpri in kliknite datoteko, ki jo želite uvoziti.

  3. Izberite »Besedilo CSV« v kombiniranem polju Vrsta datoteke. Kliknite Odpri.

  4. Pojavi se pogovorno okno Uvoz besedila. Odločite se, katere podatke boste vključili iz dokumenta z besedilom.

Ko so podatki enkrat v preglednici LibreOffice Calc, jih lahko po potrebi urejate. Shranite podatke kot vir podatkov LibreOffice:

Izvažanje v obliki besedila CSV

Trenutno preglednico LibreOffice lahko izvozite v besedilni obliki, ki jo lahko prebere veliko drugih programov.

  1. Izberite Datoteka – Shrani kot.

  2. V Vrsta datoteke izberite filter »Besedilo CSV«. Vnesite ime datoteke in kliknite Shrani.

  3. S tem se odpre pogovorno okno Izvoz datotek z besedilom, v katerem lahko izberete nabor znakov, ločilo polja in ločilo besedila. Kliknite V redu. Opozorilo vas obvesti, da je bil shranjen le aktivni delovni list.

Podprite nas!