Registracija adresarja

V programu LibreOffice lahko registrirate različne vire podatkov. Vsebina podatkovnih polj vam je nato na voljo za rabo v različnih poljih in kontrolnikih. Tak vir podatkov je sistemski adresar.

Predloge in čarovniki programa LibreOffice uporabljajo polja za vsebino adresarja. Ko so aktivirana, se splošna polja v predlogah samodejno zamenjajo s polji iz vira podatkov vašega adresarja.

Za izvršitev zamenjave morate programu LibreOffice povedati, kateri adresar uporabljate. Pogovorno okno, ki zahteva ta podatek, se pojavi samodejno, ko prvič aktivirate npr. predlogo za poslovno pismo. Pogovorno okno lahko prikličete tudi, če sledite spodaj navedenim korakom.

Ikona opombe

Podatki adresarja so v LibreOffice Base samo za branje. Iz programa Base ni mogoče dodajati, urejati ali brisati podatkov adresarja.


Čarovnik za vir podatkov adresarja

Če želite priklicati čarovnika za vir podatkov adresarja, izberite Datoteka – Čarovniki – Vir podatkov adresarja.

Ročna registracija obstoječega adresarja

  1. Izberite Orodja – Vir adresarja. Pojavi se pogovorno okno Predloge: Dodelitev adresarja.

  2. V kombiniranem polju Vir podatkov izberite sistemski adresar ali vir podatkov, ki ga želite uporabiti kot adresar.

  3. Če sistemskega adresarja v programu LibreOffice še niste registrirali kot vira podatkov, kliknite gumb Vir adresarja .... To pripelje do pogovornega okna Čarovnik za vir podatkov adresarja, v katerem lahko registrirate svoj adresar kot nov vir podatkov v programu LibreOffice.

  4. V kombiniranem polju Tabela izberite tabelo zbirke podatkov, ki jo želite uporabiti kot adresar.

  5. Pod Dodelitev polja povežite polja za ime, podjetje, oddelek in tako naprej z dejanskimi imeni polj, uporabljenimi v vašem adresarju.

  6. Na koncu zaprite pogovorno okno s klikom na V redu.

Sedaj je vaš vir podatkov v programu LibreOffice registriran kot adresar. Če odprete predlogo iz kategorije Poslovna korespondenca, lahko program LibreOffice samodejno vstavi pravilna polja za obrazec.

Podprite nas!