Stopnja zaupnosti dokumenta

Klasifikacija stopnje zaupnosti dokumentov in njihova varnost je pomembno vprašanje za poslovne subjekte in vlade.

Informacije izmenjujejo uporabniki in organizacije, ki sodelujejo s namenom doseganja skupnega poslovnega cilja. Ko gre za občutljive informacije, se predpostavlja, da so se stranke sporazumele, katere informacije so občutljive in kako bodo tovrstne informacije identificirane in obravnavane. Vsak prejemnik vira se zanaša na ponudnika informacije, da sledi dogovorjenim postopkom za identifikacijo občutljivosti informacij.

LibreOffice ponuja standardizirane načine za nakazovanje tovrstnih občutljivih informacij in stranke jih lahko uporabijo, če bodo pri tem uporabljale združljive sisteme. Ponuja nabor standardnih »polj«, ki jih je moč uporabiti za hrambo podatkov o občutljivosti. Pri tem ne skuša določiti, kaj mora biti vsebina teh »polj«. Ta pristop je boljši od edine alternative, ki v tem trenutku obstaja, t.j. da ponudnik uporabi arbitrarna sredstva za izražanje občutljivosti, ki pa za prejemnika morda ne bodo uporabna.

Čeprav so standard razvili z namenom, da bi ga lahko uporabljali na poljubnem področju delovanja, je LibreOffice ohranil nomenklaturo in kategorije letalske, vesoljske in obrambne industrije, kjer označevanje občutljivosti izhaja iz politik nacionalne varnosti, nadzora nad izvozom in intelektualne lastnine.

LibreOffice implementira odprte standarde, ki jih je pripravil TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) neodvisno od posameznih proizvajalcev. Med njima sta zanimiva dva:

Kategorije BAF

Privzete kategorije BAF za LibreOffice so izpisane spodaj.

tip

Le kategorija intelektualne lastnine bo spremenila postavitev dokumenta z vodnim žigom, polji v glavi in nogi ter informacijsko vrstico na vrhu območja dokumenta. Vsak element, vstavljen v dokument, nadzira prilagoditvena datoteka stopenj zaupnosti.


Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je splošen izraz za naravo vsebine dokumenta. To kategorijo izberite za klasifikacijo dokumenta splošne rabe.

Nacionalna varnost

Izbere kategorijo tega dokumenta kot vrsto politike nacionalne varnosti. Izbrana kategorija se shrani skupaj z dokumentom kot metapodatki BAILS, vendar sprememba ne vpliva na postavitev dokumenta ali uporabniški vmesnik.

Nadzorovani izvoz

Izbere kategorijo tega dokumenta kot vrsto politike nadzorovanega izvoza. Izbrana kategorija se shrani skupaj z dokumentom kot metapodatki BAILS, vendar sprememba ne vpliva na postavitev dokumenta ali uporabniški vmesnik.

warning

Za podporo pri razvrščanju dokumentov se obrnite na svoja poslovna pravila varnosti podatkov ter odgovorne za informacijsko varnost.


Privzete stopnje zaupnosti

LibreOffice zagotavlja privzete ravni varnostne klasifikacije dokumentov (BAILS), ki je prikazana spodaj, razvrščena po naraščajoči ravni poslovne občutljivosti:

Prilagajanje stopenj zaupnosti

LibreOffice omogoča prilagoditev stopnje zaupnosti vašemu poslovanju oz. pravilom. Če želite prilagoditi število in imena ravni, kopirajte datoteko example.xml, katere pot je določena v – LibreOffice – Poti – Stopnja zaupnosti, v krajevno mapo in uredite njeno vsebino.

tip

Za primer uporabite datoteko z okrajšavo vaših krajevnih nastavitev LibreOffice v imenu.


Shranite datoteko in ustrezno spremenite zgornjo pot stopnje zaupnosti za dostop do datoteke.

tip

Skrbnik vašega sistema lahko postavi datoteko v omrežno mapo, tako da lahko vsi uporabniki dostopajo do datoteke z nastavitvami stopenj zaupnosti.


Lepljenje vsebin v dokumente z različno stopnjo zaupnosti

Da bi preprečili kršitve varnostnih načel, je prepovedano lepljenje vsebine z visoko stopnjo zaupnosti v dokumente z nizko stopnjo zaupnosti. LibreOffice prikaže opozorilo, vsakič ko zazna, da je vsebina odložišča višje stopnje zaupanja kot ciljni dokument.

Podprite nas!