Vstavljanje prelomov vrstic v celice

Vstavljanje prelomov vrstic v celice preglednice LibreOffice Calc

Če želite vstaviti prelom vrstice v celico preglednice, pritisnite tipki +vnašalka.

To bo delovalo le, če je kazalka za urejanje besedila znotraj celice in ne v vnosni vrstici. Zato najprej dvokliknite celico, nato kliknite na mesto v besedilu, kjer želite prelom vrstice.

note

Znak za novo vrstico lahko poiščete s pogovornim oknom Najdi in zamenjaj tako, da poiščete \n kot regularni izraz. Če želite vstaviti znak za novo vrstico v besedilno formulo, lahko uporabite besedilno funkcijo CHAR(10).


Oblikovanje celic LibreOffice Calc za samodejni prelom vrstic

  1. Izberite celice, za katere želite samodejni prelom vrstice.

  2. Izberite Oblika – Celice – zavihek Poravnava.

  3. Izberite Samodejno prelomi besedilo.

    note

    Za samodejni prelom besedila v datotekah XLS je potrebno višino tozadevnim vrstic nastaviti na optimalno.


Vstavljanje prelomov vrstic v tabele v besedilnem dokumentu LibreOffice Writer

Če želite vstaviti prelom vrstice v celico tabele v dokumentu z besedilom, pritisnite vnašalko.

Pri vnosu besedila čez rob vsake celice se bo opravil samodejni prelom vrstice.

Podprite nas!