Samodejno prekrivanje podatkov

Uporabite samodejno prekrivanje podatkov za določitev besed in vzorcev, za katere samodejno velja prekrivanje podatkov.

Samodejno prekrivanje podatkov olajša prekrivanje podatkov v dokumentih LibreOffice, ki imajo več delov besedila, ki jih je potrebno skriti zaradi njihove občutljivosti ali varovanja zasebnosti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samodejno prekrij podatke.


Ta funkcionalnost je uporabna za dokumente, v katerih se imena in drugi osebni podatki pojavljajo večkrat (npr. številke kreditnih kartic, telefonske številke itn.). Ročno prekrivanje vseh teh delov dokumenta bi bilo naporno, s samodejnim prekrivanjem podatkov pa lahko to opravilo na učinkovit način avtomatizirate.

Določanje tarč

Tarče so pravila in vzorci, ki jih uporablja samodejno prekrivanje podatkov, da najde dele dokumenta, ki bodo samodejno označeni za prekrivanje.

Novo tarčo ustvarite s klikom gumba Dodaj tarčo.

Odpre se pogovorno okno Dodaj tarčo, v katerem lahko določite ime nove tarče, pa tudi izberete njeno vrsto in vsebino. V spustnem seznamu Vrsta lahko izbirate med tremi vrstami tarč:

Dodajte vse tarče, ki jih želite uporabiti v svojem dokumentu, in kliknite V redu. S tem se dokument odpre kot risba v LibreOffice Draw z vsemi podatki, skladnimi s tarčami, samodejno prekritimi z orodjem Pravokotno prekrivanje podatkov.

Nadaljujte s prekrivanjem podatkov v drugih delih tvorjenega dokumenta in ga nato natisnite ali izvozite v PDF.

tip

Oglejte si stran pomoči Seznam regularnih izrazov, da izveste več o regularnih izrazih.


Uvažanje in izvažanje tarč

Kliknite gumb Shrani tarče, da shranite vse v dokumentu določene tarče v datoteko JSON (angl. JavaScript Object Notation).

Kliknite gumb Naloži tarče, da uvozite in uporabite tarče, določene v datoteki JSON, na drugem dokumentu LibreOffice.

note

Tarče samodejnega prekrivanja podatkov se shranijo v okviru dokumenta. Tako so na voljo v dokumentu, ko ga shranite in zaprete.


Podprite nas!