Stavec

Orodna vrstica Stavec se odpre, ko izberete predmet Stavca.

Stavec – galerija

Odpre galerijo Stavca, kjer lahko izberete drugačen predogled. Kliknite V redu za uporabo novega nabora lastnosti predmeta Stavca.

Liki Stavca

Odpre orodno vrstico Liki Stavca. Kliknite lik, ki ga želite uporabiti na vseh izbranih predmetih Stavca.

Stavec – ista višina črke

Spremeni višino črk izbranega predmeta Stavca s splošne višine na enako višino za vse predmete.

Stavec – poravnava

Odpre okno Stavec – poravnava.

Kliknite za uporabo poravnave na izbranih predmetih Stavca.

Stavec – razmik med znaki

Odpre okno Stavec – razmik med znaki.

Kliknite za uporabo razmika med znaki na izbranih predmetih Stavca.

Po meri

Odpre pogovorno okno Stavec – razmik med znaki, kjer lahko vnesete novo vrednost razmika med znaki.

Vrednost

Vnesite vrednost razmika med znaki Stavca.

Spodsekaj pare znakov

Vključi ali izključi spodsekavanje parov znakov.

Podprite nas!