Stavec

Orodna vrstica Stavec se odpre, ko izberete predmet Stavca.

Stavec – galerija

Ikona Stavec – galerija

Odpre galerijo Stavca, kjer lahko izberete drugačen predogled. Kliknite V redu za uporabo novega nabora lastnosti predmeta Stavca.

Liki Stavca

Ikona Liki Stavca

Odpre orodno vrstico Liki Stavca. Kliknite lik, ki ga želite uporabiti na vseh izbranih predmetih Stavca.

Stavec – ista višina črke

Ikona Stavec – ista višina črke

Spremeni višino črk izbranega predmeta Stavca s splošne višine na enako višino za vse predmete.

Stavec – poravnava

Ikona Stavec – poravnava

Odpre okno Stavec – poravnava.

Kliknite za uporabo poravnave na izbranih predmetih Stavca.

Stavec – razmik med znaki

Ikona Stavec – razmik med znaki

Izberite vrednosti razmika med znaki, ki bodo veljale za predmet Stavca.

Po meri: odpre pogovorno okno Stavec – razmik med znaki, kjer lahko vnesete novo vrednost razmika med znaki.

Vrednost: vnesite vrednost razmika med znaki Stavca.

Vključi/izključi izrivanje

Ikona Vključi/izključi izrivanje

Vklopi ali izklopi učinke 3D za predmete Stavca.

Podprite nas!