Dodaj polja poročilu

Okno Dodaj polje omogoča vstavljanje vnosov tabele v poročilo.

Za dostop do tega ukaza ...

Okno Dodaj polje se prikaže samodejno, ko izberete tabelo v polju Vsebina in to polje zapustite.

Izberite Pogled – Dodaj polje.

Ikona Dodaj polje

V orodni vrstici kliknite gumb Dodaj polje.


  1. V pogovornem oknu Dodaj polje izberite polje in kliknite Vstavi. Če želite izbrati več polj, med klikanjem polj držite ali držite dvigalko in povlecite z miško. Nato kliknite Vstavi v orodni vrstici, da dodate polja v poročilo.

  2. Povlecite in spustite imena polj enega za enim iz okna Dodaj polje v področje poročila Podrobnost. Razmestite polja po želji. Uporabite ikone orodnih vrstic, če želite polja poravnati.

    Polj ni mogoče prekrivati. Če spustite polje tabele na področje Podrobnost, bosta vstavljena nalepka in polje z besedilom.

  3. Vnesete lahko tudi besedilo, ki mora biti identično na sleherni strani poročila. Kliknite ikono Nalepka Ikona, nato povlecite pravokotnik v območje glave ali noge strani. Uredite lastnost Oznaka, da prikaže želeno besedilo.

Razvrščanje imen polj

Ikona Razvrsti naraščajoče

Razvrsti imena v naraščajočem vrstnem redu.

Ikona Razvrsti padajoče

Razvrsti imena v padajočem vrstnem redu.

Ikona Razveljavi razvrščanje

Obnovi izvirno razvrščenost

Podprite nas!