Ustvarjene vrednosti

Dolońća moŇĺnosti za samodejno ustvarjene vrednosti za nove podatkovne zapise.

Dostopnost naslednjih kontrolnikov je odvisna od vrste zbirke podatkov:

Pridobi ustvarjene vrednosti

Omogońća LibreOffice podporo za samodejno poveńćanje vrednosti podatkovnih polj v trenutnih virih podatkov ODBC ali JDBC. Izberite to moŇĺnost takrat, ko lastnost za samodejno poveńćanje vrednosti na ravni SDBCX zbirke podatkov ni podprta. Samodejno poveńćanje je obińćajno izbrana za polje glavnega kljuńća.

Izjava za samodejno poveńćanje

Vnesite dolońćevalnik ukaza SQL, ki daje napotke viru podatkov, da izvrŇ°i samodejno poveńćanje dolońćenega celoŇ°tevilskega podatkovnega polja. Primer: naslednja izjava MySQL je uporabljena za poveńćevanje polja ¬Ľid¬ę z izjavo AUTO_INCREMENT vsakińć, ko izjava ustvari podatkovno polje:

CREATE TABLE "tabela1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Za ta primer morate v polje Izjava za samodejno poveńćanje vnesti AUTO_INCREMENT.

Poizvedba ustvarjenih vrednosti

Vnesite izjavo SQL, ki vrne zadnjo samodejno poveńćano vrednost polja s primarnim kljuńćem. Primer:

SELECT LAST_INSERT_D();

Podprite nas!