Izvoz v HTML – Stran 4

Določa informacije, ki bodo prikazane na naslovni strani objave.

To stran lahko preskočite, če počistite izbiro pred možnostjo Ustvari naslovno stran ali če na prejšnji strani čarovnika izberete Samodejno ali WebCast.

Za dostop do tega ukaza ...

Meni LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Datoteka – Izvozi, izberite vrsto datoteke HTML, stran 4 čarovnika


Podatki za naslovno stran

Avtor

Določa ime avtorja publikacije.

E-poštni naslov

Določa elektronski naslov.

Domača stran

Določa domačo stran. Hiperpovezava bo vstavljena v publikacijo.

Dodatne informacije

Določa dodatno besedilo, ki se pojavi na naslovni strani.

Podprite nas!