Izvoz v HTML – Stran 3

Določa vrsto grafike in ločljivost ciljnega zaslona.

Za dostop do tega ukaza ...

Meni LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Datoteka – Izvozi, izberite vrsto datoteke HTML, stran 3 čarovnika


Shrani slike kot

Določa obliko zapisa slike. Določite lahko tudi vrednost stiskanja pri izvozu.

PNG – Portable Network Graphics

Datoteke so izvožene kot datoteke PNG. Te so stisnjene brez izgube podatkov in lahko vsebujejo več kot 256 barv.

GIF – Graphics Interchange Format

Datoteke so izvožene kot datoteke GIF. Te so stisnjene brez izgube podatkov in imajo največ 256 barv.

JPG – Stisnjena vrsta zapisa

Datoteke so izvožene kot datoteke JPEG. Te so stisnjene (stopnjo stisnjenosti je mogoče nastaviti) in lahko vsebujejo več kot 256 barv.

Kakovost

Določa faktor stisnjenosti slike JPEG. Vrednost 100 % ponuja najboljšo kakovost ob večjem obsegu podatkov. Faktor 25 % ustvari majhne datoteke s nižjo kakovostjo slike.

Ločljivost zaslona

Določa ločljivost ciljnega zaslona. Glede na izbrano ločljivost bo slika prikazana pomanjšano. Zmanjšate jo lahko na največ 80 % izvirne velikosti.

Nizka ločljivost (640x480 slik. točk)

Izberite nizko ločljivost, da obdržite majhno velikost datoteke, tudi pri predstavitvi z veliko prosojnicami.

Srednja ločljivost (800x600 slik. točk)

Izberite srednjo ločljivost za srednje velike predstavitve.

Visoka ločljivost (1024x768 slik. točk)

Izberite visoko ločljivost za visoko kakovostne predstavitve.

Izvozi

Izvozi zvok pri menjavi prosojnice

Določa, da se izvozijo tudi datoteke z zvokom, ki so določene kot učinek pri prehodu prosojnic.

Podprite nas!