Izvoz v HTML – Stran 2

Določa vrsto objave.

Določite lahko, ali želite vključiti okvire, ustvariti naslov ali prikazati opombe v predstavitvi.

Za dostop do tega ukaza ...

Meni LibreOffice Draw/LibreOffice Impress Datoteka – Izvozi, izberite vrsto datoteke HTML, stran 2 čarovnika


Vrsta objave

Določa osnovne nastavitve za namenjeni izvoz.

Standardna oblika zapisa HTML

Ustvari standardne strani HTML iz strani za izvoz.

Standardna oblika HTML z okviri

Ustvari standardne strani HTML z okviri. Izvožena stran bo postavljena v glavni okvir, okvir na levi pa bo prikazoval kazalo vsebine v obliki povezav.

Ustvari naslovno stran

Ustvari naslovno stran dokumenta.

Določa, ali bodo prikazane tudi opombe.

Samodejno

Ustvari privzeto predstavitev HTML kot izvoz, v katerem se prosojnice samodejno menjavajo po nastavljenem času.

Kot je navedeno v dokumentu

Prehod med prosojnicama temelji na časovnem zamiku, ki ste ga nastavili za posamezne prosojnice v predstavitvi. Če ste nastavili ročni prehod, bo predstavitev HTML prikazala novo stran, ko boste pritisnili na katerokoli tipko na tipkovnici.

Samodejno

Prehodi med stranmi se izvajajo samodejno, ko poteče nastavljeni čas zamika, in niso odvisni od vsebine predstavitve..

Čas ogleda prosojnice

Določa, ali bodo prikazane tudi opombe.

Neskončno

Samodejno znova zažene predstavitev HTML, ko se zaključi prikaz zadnje prosojnice.

WebCast

Ob izvozu WebCast (spletno oddajanje) bodo ustvarjeni samodejni skripti s podporo za Perl ali ASP. Tako bo govornik (npr. voditelj telefonske konference, ki uporablja spletno projekcijo) lahko menjaval prosojnice v brskalnikih udeležencev konference. Več informacij o WebCastu bo pojasnjenih kasneje v tem razdelku.

Active Server Pages (ASP)

Ko izberete možnost ASP, izvoz WebCast ustvari strani ASP (aktivne strežniške strani). Tako se bo predstavitev HTML lahko izvajala le na strežniku, ki podpira ASP.

Perl

Pri izvozu WebCast se uporablja za ustvarjanje strani HTML in skriptov Perl.

URL za poslušalce

Določa naslov URL (absolutni ali relativni) predstavitve, ki ga bo moral vnesti gledalec.

URL predstavitve

Določa naslov URL (absolutni ali relativni) mesta na spletnem strežniku, kamor je bila shranjena predstavitev HTML.

URL za skripte Perl

Določa naslov URL (absolutni ali relativni) ustvarjenih skriptov Perl.

Več informacij o izvozu WebCast

Pri izvozu predstavitev LibreOffice Impress s tehnologijo WebCast sta dve možnosti: ASP (Active Server Pages) ali Perl.

Ikona opozorila

V obeh primerih potrebuje WebCast strežnik HTTP, ki omogoča skripte Perl ali ASP. Zato je izbrana možnost izvoza odvisna od uporabljenega strežnika HTTP.


WebCast v ASP

Izvažanje

Za vsak izvoz v HTML morate uporabiti drugo mapo.

Uporaba WebCast z ASP

WebCast lahko uporabite takoj, ko so izvožene datoteke na voljo na strežniku HTTP.

Primer:

Recimo, da ste na računalnik namestili Microsoft Internet Information Server. Med namestitvijo IIS ste za izhodno mapo HTML določili »c:\Inet\wwwroot\predstavitev«. Naslov URL vašega računanika je npr. »http://mojstreznik.si«.

Gledalci si lahko ogledajo prosojnico, ki jo izbere govorec, na naslovu http://mojstreznik.com/predstavitev/webcast.asp. Sami se ne morejo pomikati po prosojnicah na tem naslovu, če ne poznajo imena datotek. Zato poskrbite, da strežnik HTTP ne prikazuje vsebine map.

WebCast prek Perl

Izvažanje

Uporaba WebCast s Perl

Med izvozom ustvarjene datoteke je treba nastaviti na strežniku HTTP, ki omogoča Perl. Tega ni mogoče storiti samodejno, saj Perl podpira veliko različnih strežnikov HTTP. V naslednjih korakih bo prikazan postopek. Če potrebujete pomoč pri izvajanju teh opravil na strežniku HTTP, preberite priročnik za uporabo strežnika ali se obrnite na skrbnika omrežja.

Zdaj lahko začnete uporabljati WebCast.

Primer:

V tem primeru imate računalnik z operacijskim sistemom Linux in strežnikom HTTP. Naslov URL vašega strežnika je http://mojstreznik.com, izhodna mapa dokumentov HTML pa je //user/local/http/ . Skripti Perl so shranjeni v mapi //user/local/http/cgi-bin/ . Vnesite ime izvožene datoteke skrivno.htm in v URL za poslušalce vnesite predstavitev.htm. V polje URL za predstavitev vnesite http://mojstreznik.com/predstavitev/ in v polje URL za skripte Perl vnesite http://mojstreznik.com/cgi-bin/.

Ko namestite datoteke Perl, bo govornik lahko začel s predstavitvijo. Poslušalci si jo lahko ogledajo na naslednjem naslovu: http://mojstreznik.com/predstavitev/predstavitev.htm.

Podprite nas!