Čarovnik za poročila – Izbor polj

Določa tabelo ali poizvedbo, za katero ustvarjate poročilo, ter katera polja želite vključiti v poročilo.

Za dostop do tega ukaza ...

Kliknite Ustvari poročilo s pomočjo čarovnika v oknu datoteke zbirke podatkov.


Tabele ali poizvedbe

Izberite tabelo ali poizvedbo, za katero bo ustvarjeno poročilo.

Polja na voljo

Prikaže seznam imen polj zbirke podatkov v izbrani tabeli ali poizvedbi. Kliknite polje, da ga izberete, ali držite pritisnjeno krmilko ali in hkrati kliknite več polj, s čimer jih izberete.

Polja v poročilu

Prikaže vsa polja, ki bodo vključena v novo poročilo.

>

Kliknite, da premaknete izbrana polja v prostor, na katerega kaže puščica.

>>

Kliknite, če želite v prostor, na katerega kaže puščica, premakniti vsa polja.

<

Kliknite, da premaknete izbrana polja v prostor, na katerega kaže puščica.

<<

Kliknite, če želite v prostor, na katerega kaže puščica, premakniti vsa polja.

Več o čarovniku za poročila – Označevanje polj

Podprite nas!