Ikone v dokumentaciji

Ikone v dokumentaciji

V besedilu se pojavljajo tri ikone, ki opozarjajo na dodatne informacije, ki so vam lahko v pomoč.

Ikona opozorila

Ikona Pomembno! podčrta pomembne informacije o podatkih in sistemski varnosti.


Ikona opombe

Ikona Opomba opozarja na dodatne informacije: npr. na druge načine, kako bi dosegli enak cilj.


Ikona namiga

Ikona Namig kaže na namige za delo s programom na bolj učinkovit način.


Podprite nas!