Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

Sledi seznam tipk za bližnjice, ki so na voljo pri delu z zbirkami podatkov.

Veljajo tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

Pri oblikovanju poizvedbe

Tipke za bližnjico

Učinek

F6

Skoči na drugo področje oblikovanja poizvedbe.

Izbriši

Izbriše tabelo iz oblikovanja poizvedbe.

Tabulatorka

Izbere povezovalno črto.

Dvigalka+F10

Odpre kontekstni meni.

F4

Pokaže predogled.

F5

Zažene poizvedbo.

F7

Doda tabelo ali poizvedbo.


Okno lastnosti kontrolnika

Tipke za bližnjico

Učinek

+smerna tipka navzdol

Odpre kombinirano polje.

+smerna tipka navzgor

Zapre kombinirano polje.

Dvigalka+vnašalka

Vstavi novo vrstico.

Puščica navzgor

Postavi kazalko v prejšnjo vrstico.

Puščica navzdol

Postavi kazalko v naslednjo vrstico.

Vnašalka

Dokonča vnos v polje in postavi kazalko v naslednje polje.

+F6

Aktivira prvi kontrolnik (če ne gre za urejevalni način). Prvi kontrolnik je prvi na seznamu krmarja po obrazcu.


Tipke za bližnjico pri ustvarjanju pogovornih oken Basic

Tipke za bližnjico

Učinek

+PgUp

Skoči na naslednji tabulator.

+PgDn

Skoči na naslednji tabulator.

F6

Skoči na naslednje okno.

Tabulatorka

Izbor polj kontrolnika.

Dvigalka+tabulatorka

Izbor polj kontrolnika v nasprotnem zaporedju.

+vnašalka

Vstavi izbrani kontrolnik.

Smerna tipka

+smerna tipka

Izbrani kontrolnik pomakne za 1mm v ustrezni smeri. V načinu urejanja točke spremeni velikost izbranega kontrolnika.

+tabulatorka

V načinu urejanja točke skoči na naslednjo ročico.

Dvigalka++tabulatorka

V načinu urejanja točke skoči na prejšnjo ročico.

Ubežnica

Zapusti trenuten izbor.


Izbiranje vrstic in stolpcev v tabeli zbirke tabele (odprete jo s kombinacijo tipk +dvigalka+dvigalka+F4)

Tipke za bližnjico

Učinek

Preslednica

Preklopi izbor vrstic, razen ko je vrstica v urejevalnem načinu.

+preslednica

Preklopi izbor vrstic.

Dvigalka+preslednica

Izbere trenuten stolpec.

+prejšnja stran

Premakne kazalec v prvo vrstico.

+naslednja stran

Premakne kazalec v zadnjo vrstico.


Podprite nas!