Splošne tipke za bližnjice v LibreOffice

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Uporaba tipk za bližnjice

Zajeten del funkcij v programu lahko prikličete s pomočjo tipk za bližnjice. Tipke so npr. prikazane poleg menijskega vnosa Odpri v meniju Datoteka. Če želite to funkcijo uporabiti s pomočjo tipk za bližnjico, držite pritisnjeno in pritisnite tipko O. Ko se okno odpre, spustite obe tipki.

Pri delu s programom lahko izbirate med uporabo miške ali tipkovnice za skoraj vse možne operacije.

Vnos znakov Unicode

V dokument lahko vnesete posebne znake Unicode tako, da vnesete šestnajstiško kodo znaka in nato pritisnete (privzeto). Vnesite šestnajstiški zapis Unicode in pritisnite , da preklopite med znakom Unicode in njegovo šestnajstiško notacijo. Izbiranje ni potrebno, se pa pretvorba izvede na izbranih znakih. Preklop se izvede na znakih pred položajem kazalke, ko ti znaki tvorijo veljavno šestnajstiško kodo Unicode. Šestnajstiške vrednosti med U+0000 in U+0020 se ne pretvorijo.

Privzeta tipka za bližnjico Unicode je in za nekatere krajevne nastavitve , kjer se privzeta kombinacija tipk Unicode prekriva s tipko za bližnjico v glavnem meniju. Če želite izbrati drugo kombinacijo tipk, izberite Orodja – Prilagodi – Tipkovnica in izberite Kategorija: Možnosti ter Funkcija: Vključi/izključi zapis Unicode.

Nadzor menijev s tipkami za bližnjice

V vsakem pogovornem oknu je en element poudarjen – ponavadi z lastnim okvirom. Na ta element, ki je lahko gumb, polje z možnostmi ali vnos v seznamskem ali potrditvenem polju, lahko usmerite pozornost (ga izberete, označite). Če je označeni element gumb, ga sprožite z vnašalko ali s klikom. S preslednico potrditveno polje označite ali prekličete njegov izbor. Če je izbrano polje z možnostmi, s smernimi tipkami izberete možnost. S tabulatorko se premikate z enega elementa ali območja na drugega, s tabulatorko+izmenjalko pa v obratni smeri.

Če pritisnete ubežnico, zaprete pogovorno okno, spremembe pa ne bodo shranjene.

Tipke za bližnjice za dejanja z miško

Če uporabljate funkcijo povleci in spusti, izbiranje z miško ali klikanje na predmete in imena, lahko za dostop do dodatnih funkcij uporabite dvigalko, in včasih . Spremenjene funkcije, ki so na voljo, ko držite pritisnjene tipke med uporabo funkcije povleci in spusti, so označene z drugačno obliko kazalca miške. Pri izbiranju datotek, predmetov, delov besedila in celic, ter vrstic in stolpcev tabele, modifikacijske tipke med drugim povečajo hitrost izbora – funkcije so pojasnjene v opisu posameznih možnosti.

Praktična polja za vnos besedila

 1. Odprete lahko kontekstni meni, ki vsebuje nekatere najpogostejše ukaze.

 2. Pritisnite tipki +A, da izberete celotno besedilo. Uporabite smerni tipki desno ali levo, da odstranite izbor.

 3. Dvokliknite besedo, da jo izberete.

 4. S trojnim klikom v polju z besedilom izberete celotno polje. S trojnim klikom v dokumentu z besedilom izberete trenutni stavek.

 5. Pritisnite tipki +brisalka, da izbrišete vse od položaja kazalke do konca besede.

 6. S in desno ali levo smerno tipko bo kazalka preskakovala z besede na besedo; če zraven držite pritisnjeno še dvigalko, bodo besede druga za drugo tudi izbrane.

 7. S tipko VSTV preklapljate med vstavnim in prepisnim načinom.

 8. Funkcijo povleci in spusti lahko uporabljate tako znotraj polja za besedilo, kot zunaj njega.

 9. Tipke za bližnjice +Z uporabljamo za postopno razveljavljanje sprememb; stanje v besedilu bo povrnjeno na takšno, kakršno je bilo pred prvo spremembo.

 1. LibreOffice ima zelo uporabno funkcijo Samodokončaj, ki se aktivira v nekaterih poljih za besedilo in seznamskih poljih. V polje za URL npr. vnesite in funkcija Samodokončaj bo prikazala prvo najdeno datoteko ali mapo , ki se začne s črko »a«.

 2. S smerno tipko navzdol se sprehajate po imenih drugih datotek in map. Z smerno tipko desno pa vstavite obstoječo podmapo v polje URL. Hitri Samodokončaj je na voljo, če pritisnete tipko konec po delnem vnosu URL. Ko enkrat najdete želeni program, dokument ali mapo, pritisnite vnašalko.

Prekinjanje makrov

Če želite prekinite makro, ki se trenutno izvaja, pritisnite kombinacijo tipk +dvigalka+Q.

Seznam splošnih tipk za bližnjice v LibreOffice

Tipke za bližnjice, ki jih lahko uporabite namesto menijskih ukazov, so prikazane na desni, poleg ustreznega menijskega ukaza.

Nadzor pogovornih oken s tipkami za bližnjice

Tipke za bližnjico

Učinek

Vnašalka

Aktivira gumb s pozornostjo v pogovornem oknu.

Ubežnica

Konča dejanje ali zapre pogovorno okno. V pomoči LibreOffice: prikliče nadrejeno temo.

Preslednica

Preklopi izbor v izbranem potrditvenem polju v pogovornem oknu.

Smerne tipke

Spremenijo izbrano možnost v delu pogovornega okna z možnostmi.

Tabulatorka

Usmeri pozornost oz. označi naslednji odsek ali element pogovornega okna.

Dvigalka+tabulatorka

Usmeri pozornost oz. označi prejšnji odsek ali element pogovornega okna.

+smerna tipka navzdol

Odpre seznam trenutno izbranega kontrolnika v pogovornem oknu. Te tipke za bližnjico ne veljajo le za kombinirana polja, ampak tudi za ikonske gumbe s pojavnim menijem. Odprt seznam zaprete z ubežnico.


Nadziranje dokumentov in oken s tipkami za bližnjice

Tipke za bližnjico

Učinek

+O

Odpre dokument.

+S

Shrani trenutni dokument.

+N

Ustvari nov dokument.

+dvigalka+N

Odpre pogovorno okno Predloge.

+P

Natisne dokument.

+F

Aktivira orodno vrstico Najdi.

+H

Prikliče pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

+dvigalka+F

Poišče zadnji vneseni iskalni izraz.

+dvigalka+R

Osveži in ponovno prikaže okno dokumenta.

+dvigalka+I

Omogoči ali onemogoči kazalko izbire v besedilu, ki je namenjeno le branju.

Znotraj pomoči za LibreOffice: preskoči na glavno stran pomoči.

Dvigalka+F2

Aktivira razširjene namige za trenutno izbrani ukaz, ikono ali kontrolnik.

F6

Nastavi pozornost na naslednje vidno podokno, vključno z menijsko vrstico, orodnimi vrsticami, okni, kot sta stranska vrstica in Krmar, in platnom/podatki dokumenta.

Dvigalka+F6

Aktivira prejšnje podokno.

+F6

Nastavi pozornost na platno dokumenta oz. vir podatkov.

F10

Aktivira prvi meni (meni Datoteka).

Dvigalka+F10

Odpre kontekstni meni.

+dvigalka+F10

Zasidra in odsidra plavajoča podokna, kot so nezaklenjene orodne vrstice, stranska vrstica in Krmar.

Krmilka+izmenjalka+dvigalka+začetek

Pokaže oz. skrije glavni meni.

+F4 ali +F4

Zapre trenutni dokument. Zapre LibreOffice, če so zaprti vsi dokumenti.

+Q

Zapre program.


Tipke za bližnjice za urejanje ali oblikovanje dokumentov

Tipke za bližnjico

Učinek

+tabulatorka

Kadar je postavljen na začetek glave, je vstavljen tabulator.

Vnašalka (če je izbran predmet OLE)

Aktivira izbrani predmet OLE.

Vnašalka (če je izbran predmet risanja ali z besedilom)

Aktivira način vnosa besedila.

+X

Izreže izbrane elemente.

+C

Kopira izbrane elemente.

+V

Prilepi iz odložišča.

+dvigalka+V

Prilepi neoblikovano besedilo iz odložišča. Besedilo se prilepi v obliki, ki je nastavljena na mestu vstavljanja.

+dvigalka+V

Odpre pogovorno okno Posebno lepljenje.

+A

Izbere vse.

+Z

Razveljavi zadnje dejanje.

Ponovi zadnje dejanje.

+dvigalka+Y

Ponovi zadnji ukaz.

+I

Izbranemu območju dodeli atribut »Ležeče«. Če je kazalka postavljena v besedi, bo tudi ta beseda preoblikovana ležeče.

+B

Izbranemu območju dodeli atribut »Krepko«. Če je kazalka postavljena v besedo, bo tudi ta beseda oblikovana krepko.

+U

Izbranemu območju dodeli atribut »Podčrtano«. Če je kazalka postavljena v besedi, bo tudi ta beseda podčrtana.

+M

Odstrani neposredno oblikovanje iz izbranega besedila ali predmetov (kot z Oblika – Počisti neposredno oblikovanje).


Tipke za bližnjico v galeriji

Tipke za bližnjico

Učinek

Tabulatorka

Pomik na naslednje področje.

Dvigalka+tabulatorka

Pomik na prejšnje področje.


Tipke za bližnjice za galerijo v območju Nova tema:

Tipke za bližnjico

Učinek

Puščica navzgor

Premakne izbor navzgor za eno mesto.

Puščica navzdol

Premakne izbor navzdol.

+vnašalka

Odpre pogovorno okno Lastnosti.

Dvigalka+F10

Odpre kontekstni meni.

+U

Osveži izbrano temo.

+R

Odpre pogovorno okno Vnos naslova.

+D

Izbriše izbrano temo.

Vstavi

Vstavi novo temo.


Tipke za bližnjico v območju predogleda galerije:

Tipke za bližnjico

Učinek

Začetek

Skoči na prvi vnos.

Konec

Skoči na zadnji vnos.

Puščica levo

Izbere naslednji element galerije na levi.

Puščica desno

Izbere naslednji element galerije na desni.

Puščica navzgor

Izbere naslednji element galerije zgoraj.

Puščica navzdol

Izbere naslednji element galerije spodaj.

Prejšnja stran

Pomakne navzgor za eno dolžino zaslona.

Naslednja stran

Pomakne navzdol za eno dolžino zaslona.

+dvigalka+vstavljalka

Vstavi izbrani predmet kot povezani predmet v trenutni dokument.

+I

Vstavi kopijo izbranega predmeta v trenutni dokument.

+T

Odpre pogovorno okno Vnos naslova.

+P

Preklopi med pogledoma tem in predmeta.

Preslednica

Preklopi med pogledoma tem in predmeta.

Vnašalka

Preklopi med pogledoma tem in predmeta.

Korak nazaj (samo v pogledu predmeta).

Preklopi nazaj na glavni pregled.


Izbiranje vrstic in stolpcev v tabeli zbirke tabele (odprete jo s kombinacijo tipk +dvigalka+dvigalka+F4)

Tipke za bližnjico

Učinek

Preslednica

Preklopi izbor vrstic, razen ko je vrstica v urejevalnem načinu.

+preslednica

Preklopi izbor vrstic.

Dvigalka+preslednica

Izbere trenuten stolpec.

+prejšnja stran

Premakne kazalec v prvo vrstico.

+naslednja stran

Premakne kazalec v zadnjo vrstico.


Tipke za bližnjice za risane predmete

Tipke za bližnjico

Učinek

Orodno vrstico izberite z F6. Za izbor želene ikone na njej uporabite smerni tipki navzdol in desno, nato pritisnite tipke +vnašalka.

Vstavi risalni predmet.

Dokument izberite s pritiskom tipk +F6 in nato s pritiskom tabulatorke.

Izbere risalni predmet.

Tabulatorka

Izbere naslednji risalni predmet.

Dvigalka+tabulatorka

Izbere prejšnji risalni predmet.

+začetek

Izbere prvi risalni predmet.

+konec

Izbere zadnji risalni predmet.

Ubežnica

Zaključi izbor risalnega predmeta.

Ubežnica (v načinu izbire ročice)

Izstopi iz načina izbire ročice in se vrne v način izbire predmeta.

Smerna tipka navzgor/navzdol/levo/desno

Premakne izbrano točko (funkcije pripenjanja na mrežo so začasno onemogočene, toda končne točke se še vedno pripenjajo druga na drugo).

+smerna tipka navzgor/navzdol/levo/desno

Premakne izbrani risalni predmet za eno slikovno točko (v načinu izbora).

Spremeni velikost risalnega predmeta (v načinu izbire ročice).

Zasuka risalni predmet (v načinu sukanja).

Odpre pogovorno okno lastnosti risalnega predmeta.

Aktivira način izbire točke za izbrani risalni predmet.

Preslednica

Izbere točko risalnega predmeta (v načinu izbora točke) / prekliče izbor.

Izbrana točka utripa enkrat na sekundo.

Dvigalka+preslednica

Izbere dodatno točko v načinu izbire točke.

+tabulatorka

Izbere naslednjo točko risalnega predmeta (način izbire točke).

V načinu Sukanje lahko izberete tudi središče sukanja.

+dvigalka+tabulatorka

Izbere prejšnjo točko risalnega predmeta (način izbire točke).

+vnašalka

V središče trenutnega pogleda je postavljen nov risalni predmet privzete velikosti.

+vnašalka pri ikoni Izbor

Aktivira prvi risalni predmet v dokumentu.

Ubežnica

Zapusti način izbire točke. Kasneje je izbran risalni predmet.

Uredi točko risalnega predmeta (način urejanja točke).

Katera koli tipka s črko ali številko

Če je izbran risalni predmet, preklopi v urejevalni način in postavi kazalko na konec besedila v predmetu. Vstavljen je natisljiv znak.

pri ustvarjanju ali spreminjanju merila grafičnega predmeta

Položaj središča predmeta je nespremenljiv.

Dvigalka pri ustvarjanju ali spreminjanju merila grafičnega predmeta

Razmerje med širino in višino predmeta je nespremenljivo.


Podprite nas!