Pogovorno okno Lastnosti poizvedbe

V pogovornem oknu Lastnosti poizvedbe nastavite dve lastnosti poizvedbe SQL, t.j. ali naj poizvedba vrne le različne vrednosti in ali naj bo nabor rezultatov številčno omejen.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu Pogled oblikovanja poizvedb izberite Uredi – Lastnosti poizvedbe.


Različne vrednosti

Razširi ustvarjeno izbirno izjavo poizvedbe SQL v trenutnem stolpcu s parametrom DISTINCT. Posledica tega je, da so identične vrednosti, ki se pojavijo večkrat, naštete le enkrat.

Meja

Doda omejitev števila vrnjenih zapisov (LIMIT).

Podprite nas!