Izbirni način

Preklopi med različnimi načini izbiranja.

Ko kliknete v polje, se pojavi meni z možnostmi, ki so na voljo:

Način

Učinek

Standardno izbiranje

To je privzeti izbirni način za besedilne dokumente. S tipkovnico lahko izbirate besedilo s kombinacijo tipk dvigalka+smerna tipka (puščice, začetek, konec, prejšnja stran, naslednja stran). Z miško kliknite v besedilo kjer naj se prične izbor, držite pritisnjen levi gumb miške in se pomaknite na konec izbora. Sprostite gumb miške, da zaključite izbiranje.

Izbiranje s širjenjem

Z uporabo smernih tipk ali tipk začetek in konec lahko razširite ali obrežete trenutni izbor. S klikom besedila izberete besedilo med trenutnim položajem kazalke in položajem klika.

Držite pritisnjeno dvigalko, da začasno aktivirate način izbiranja s širjenjem.

Izbiranje z dodajanjem (dvigalka+F8)

V tem načinu lahko izberete več obsegov besedila. Vsak nov izbor z miško ali tipkovnico se doda kot nov izbor.

Držite pritisnjeno krmilko (na sistemih macOS tipko Cmd), nato postavite kazalko na seznam.

Izbiranje v blokih (kombinacija tipk +dvigalka+F8)

S tem načinom izberete nezvezen kos besedila.

Držite pritisnjeno izmenjalko, da začasno aktivirate način izbiranja v blokih.


Podprite nas!