Vstavni način

Prikaže trenutni vstavni način. Preklopite lahko med VSTA (vstavi) in PREP (prepiši).

Kliknite v polje, da preklopite med načini (razen v LibreOffice Basic IDE, kjer je aktiven le vstavni način). Če se kazalka nahaja v dokumentu, lahko uporabite tudi tipko Vstavi (če se nahaja na vaši tipkovnici), da preklopite med načini.

Način

Rezultat

VSTA

V vstavnem načinu je novo besedilo vstavljeno ob poziciji kazalke in besedilo v nadaljevanju premaknjeno na desno. Kazalka je prikazana kot navpična črta.

PREP

V prepisnem načinu pa je vsako obstoječe besedilo zamenjano z novim besedilom. Kazalka je prikazana kot debela navpična črta.


Podprite nas!