Samodejno preverjanje črkovanja vključeno/izključeno

Samodejno preverja črkovanje, medtem ko tipkate, in podčrta napake.

Samodejno preverjanje črkovanja vključeno/izključeno

Samodejno preverjanje črkovanja vključeno/izključeno

Tipkarske napake so v dokumentu podčrtane z rdečo vijugasto črto. Če postavite kazalko nad besedo, ki je tako označena, lahko odprete kontekstni meni, v katerem izberete ponujene popravke. Izberite popravek za zamenjavo besede. Če naredite znova isto napako pri urejanju dokumenta, bo ta znova označena kot napaka.

Tabela zamenjav s samopopravki umesti besedni par, ko odprete kontekstni meni Samopopravki in izberete Samopopravki. Izbirajte iz podmenija. Beseda je zamenjana, hkrati pa se besedni par namesti v tabelo zamenjav.

Podprite nas!