Funkcije

Prikaže vrstico Funkcija v spodnjem delu oblikovalnega pogleda v oknu Oblikovanje poizvedbe.

Ikona Funkcije

Funkcije

Podprite nas!