Neposredno zaženi ukaz SQL

V načinu izvirnega SQL lahko vnesete ukaz SQL, ki ga LibreOffice ne tolmači, temveč ga neposredno pošlje viru podatkov. Če teh sprememb ne prikažete v oblikovalnem pogledu, ne morete preklopiti nazaj na oblikovalni pogled.

V izvirnem SQL je niz SQL posredovan neposredno sistemu povezane zbirke podatkov brez predhodnega ovrednotenja s strani LibreOffice. Če želite npr. dostop do zbirke podatkov prek vmesnika ODBC, je niz SQL podan in obdelan prek gonilnika ODBC.

Ikona Neposredno zaženi ukaz SQL

Neposredno zaženi ukaz SQL

Ponovno kliknite ikono, da se vrnete na normalni način, v katerem so spremembe v Oblikovanje nove poizvedbe usklajene z dovoljenimi spremembami preko SQL.

Podprite nas!