Dodaj tabele

V pogovornem oknu Dodaj tabele izberite tabele, ki jih potrebujete za trenutno nalogo. Ko ustvarjate poizvedbo ali novo tabelno predstavitev, izberite ustrezno tabelo, na katero se bo poizvedba ali tabelna predstavitev nanašala. Ko delate s sorodnimi zbirkami podatkov, izberite tabele, ki jih boste želeli povezati.

Vstavljene tabele se pokažejo v ločenem oknu oblikovanja poizvedbe ali oknih relacij, skupaj s seznamom polj, ki so v tabeli. Določite lahko velikost in vrstni red tega okna.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov kliknite ikono Tabele. Izberite Vstavi – Oblikovanje tabele ali Uredi – Uredi.


Tabela

Ime tabele

Našteje uporabne tabele. Če želite vstaviti tabelo, izberite eno s seznama in kliknite Dodaj. Lahko pa tudi dvokliknete ime tabele in prikazalo se vam bo okno s polji tabele na vrhu okna relacije ali oblikovanja poizvedbe.

Dodaj

Vstavi trenutno izbrano tabelo.

Zapri

Zapre pogovorno okno Dodaj tabelo.

Podprite nas!